Wij zijn in Zaventem wel wat gewoon wat criminele feiten betreft. We hebben al moord gehad, de brandstichtingen krijgt men niet onder controle, geregeld worden auto’s leeggeplunderd, vandalisme viert hoogtij, diefstallen zelfs overdag, “jongeren”bendes dreigen leeftijdsgenoten af en schofferen andere burgers, drugsverkoop waar je maar wil….

Er is een soort gevaarlijke “gewenning” en defaitisme opgetreden bij een deel van de bevolking. Sommigen zijn op een peil beland waarop ze aannemen dat criminaliteit “er nu eenmaal bij hoort”. Hun enige reflex is nog: “zolang het maar niet bij ons gebeurt”…  Het is in dat kader algemeen geweten dat een aantal feiten van “kleine (?) criminaliteit” niet meer bij de politie worden aangegeven omdat men geen resultaat verwacht.  Voor ons is dit een verkeerde instelling. Elke burger heeft recht op een veilige samenleving. Veiligheid gaat gepaard met vrijheid. Wij moeten weerbaar blijven en gezamenlijk en met alle geoorloofde middelen de criminaliteit trachten terug te dringen.

De brandaanslag op een woning in het Veldeke is een nieuw, zeer ernstig en verontrustend feit. Niet alleen de geviseerde woning werd getroffen maar ook een belendend pand en diverse wagens werden beschadigd. De bewoners -waaronder 3 kinderen- waren op het ogenblik van de aanslag thuis. Mede dank zij het alert optreden van buurtbewoners die met brandblussers aanrukten, werd een ramp vermeden. Op “brandstichting bij nacht” staan straffen tot 20 jaar. De dader(s) weten wat ze riskeren en hopelijk zullen toebedeeld krijgen.

Wij willen niet vooruit lopen op de feiten. Heeft de aanslag te maken met drugs? Is het vandalisme “tout court”? Heeft het te maken met privé aangelegenheden van de betrokken bewoners? Welk ook het motief mag zijn, dergelijke toestand mag zich niet herhalen: geen Antwerpse toestanden te Zaventem!! De veiligheid van alle burgers moet gewaarborgd blijven. Wij vragen daarom dat parket en gerechtelijke en lokale politie alles in het werk stelt om de dader(s) zo vlug mogelijk te vatten en te laten berechten.