Uit HLN: “Een Arabische tekst waarin moslims wordt gevraagd om de coronamaatregelen op te volgen, heeft flink wat heisa veroorzaakt in Liedekerke. Heel wat inwoners pikten het gebruik van het Arabisch niet en postten hun ongenoegen op sociale media. De gemeente stuurde daarop meteen een wijkagent om één boze inwoner de levieten te lezen. De Vlaamse Volksbeweging dient klacht in tegen de gemeente.”. Lees hier verder.

Hieronder een reactie van een bezorgde inwoner aan de taalcommissie:

‘Beste mevrouw Beckers,

Graag maak ik u attent op een rondschrijven van de gemeente Liedekerke hetwelk nu reeds enkele dagen op Facebook (openbaar platform) circuleert

en waarin moslims (en vrienden/familie) opgeroepen worden de Ramadan in veilige omstandigheden door te brengen.

Deze mededeling werd gezet in het Nederlands met bijhorende versies in Frans, Engels en Arabisch! Alwaar ik natuurlijk perfect begrijp dat men in deze Corona tijden

zoveel mogelijk mensen dient te bereiken, ben ik toch ernstig bezorgd over deze evolutie om meerdere niet-landstalen hiervoor in te zetten!

Het kan namelijk nooit bevordelijk zijn voor de integratie van immigranten indien men ze steeds blijft informeren/bijstaan in hun eigen talen waardoor de druk om Nederlands te leren natuurlijk verdwijnt. Tevens laat men dan Duits (hetwelk wel een landstaal is) achterwege? Het bijkomende gevaar is dat men hierdoor een precedent zal scheppen waardoor in de toekomst ‘zal verwacht’ worden door deze groeperingen dat men opnieuw in zijn eigen taal kan bediend worden, wat dan Liedekerke de facto een extra faciliteitengemeente zou maken?

Als kers op de taart heeft een inwoner van de gemeente die zich kritisch uitsprak op Facebook over deze evolutie deze namiddag dan de politie aan de deur gekregen met de mededeling ‘dat afwijkende meningen hierover niet meer mogen verspreid en/of gepost worden’ ! Is dit niet méér dan één brug te ver?

Indien de Corona situatie wettelijk gezien uitzonderingen rechtvaardigt acht ik het niet meer dan gepast dat men:

1) de officiële landstaal Duits toevoegt

2) een bijvoegsel toevoegt waarin wordt gesteld dat het gebruik van Arabisch in Liedekerke enkel in dergelijke situaties (en tijdelijk) mogelijk zal zijn.

Hopend dat u hier verder gevolg zal aan geven, groet ik,

Hoogachtend,’