Vlaams Belang Liedekerke vraag aanpak drugproblematiek

Via de media vernemen we welke akelige proporties een drugoorlog kan aannemen in een stad of gemeente. Tot voor kort bereikten ons drieste gevallen uit Antwerpen en omstreken maar ook in de Denderstreek tiert de problematiek welig.

Met name twee gekende etablissementen gaan over de Liedekerkse tongen wanneer het gaat over drugoverlast. Openlijk druggebruik, vrij drugdealen, malafide figuren die er rondhangen en zelfs intimidatie en agressie zijn er dagelijkse kost.

Nadat verschillende klachten van buurtbewoners vruchteloos bleven, en er blijkbaar apathisch wordt gereageerd door burgemeester en politie-oversten, bindt Vlaams Belang de bel aan.

De partij roept op om massaal gebruik te maken van het gemeentelijke meldpunt https://www.liedekerke.be/meldpunt om de bewuste caf├ęs bij naam en toenaam te vermelden. Op die manier moet het College van Burgemeester en Schepenen zijn verantwoordelijkheid opnemen en de nodige stappen ondernemen om een onderzoek in te stellen en indien nodig beide zaken te sluiten. Er kan van gedoogbeleid immers geen sprake zijn.

Het Vlaams Belang ijvert immers voor een leefbare gemeente waar onze kinderen en kleinkinderen drugvrij kunnen opgroeien en zal elk initiatief steunen die daarbij kan bijdragen.

Johnny De Smet, afdelingsvoorzitter

Zie ook: https://www.hln.be/liedekerke/vlaams-belang-vraagt-drugsgerelateerde-feiten-te-melden~a1f07d49/