De islamitische vereniging Al Ihklaas plande op de Tervuursesteenweg 7 in Zemst (op de grens met Mechelen) een educatief en opvoedkundig centrum en bij gebrek aan een moskee ook een gebedsruimte voor de moslimgemeenschap. Deze gebedsruimte, gekoppeld aan een educatief centrum, zal zich vooral richten op het islamitisch onderwijzen van jongeren, vrouwen en mannen in het Nederlands. Eigenaardig genoeg zeggen de heren zelf dat het zal gaan om Arabische lessen en Koranlessen. Hoe Nederlandstalig zoiets kan zijn, mag Joost weten.

Uiteraard vrezen de inwoners van Zemst en Mechelen overlast. Zo is er geen parking. De omwonenden werden ook op geen enkele manier geïnformeerd door het gemeentebestuur over de plannen van Al-Ihklaas.

Na het verdienstelijk protest van de buurtbewoners (met onder andere een petitie die werd ondertekend door ruim 200 mensen) en nadat het Vlaams Belang zowel in Zemst als in Mechelen hierover de burgemeester had ondervraagd, werd meegedeeld dat het gemeentebestuur van Zemst gebruik zou maken van zijn voorkooprecht. Er zouden sociale appartementen komen. De moskee en het islamitisch centrum komen er bijgevolg NIET. Goed zo!