Het is zover en was voorspelbaar. Krakers zijn uitgezwermd naar Zaventem en hebben de oude gemeenteschool van St-Stevens-Woluwe bezet. Er dreigt daar in het bouwvallig gebouw gevaar voor henzelf maar ook voor de omliggende gebouwen en bewoners. De krakers gebruiken de oude infrastructuur en verwarmen zich en koken met mazout- en andere vuren. Brandgevaar is niet denkbeeldig.

De groep wordt door de regimepers omschreven als “vluchtelingen” uit Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië. Ze zouden familie van elkaar zijn. “Moldavië” en “familie van elkaar” deden reeds een belletje rinkelen. We zijn de zaak ter plaatse gaan bekijken. Welkom waren we niet. Men trachtte ons het nemen van een foto te beletten. We stelden vast dat het gaat om personen van een bepaalde ethnische groep die we niet bij naam zullen noemen om niet in het schootsveld van de denkstapo van de “politiek correcten” te belanden. Hun “ethnie” is niet honkvast en trekt door gans Europa.

Wij zitten –zoals de omwonenden- met een aantal vragen en vragen transparantie van het gemeentebestuur. Betreft het hier “vluchtelingen”? Of trekt de groep zich op aan de bevoorrechte  status van een paar van hen met de Oekraïense  nationaliteit?  Buurtbewoners verklaren dat de groep over wagens beschikt en bevoorraadt wordt door wagens met een buitenlandse nummerplaat? Gaat het hier om de groep die in het Bessenveld te Diegem panden had gekraakt en zopas door justitie uitgedreven werd? Er mag dan wellicht nog een “lading” verwacht worden want de loods in de Kerklaan te Machelen  is nog steeds bezet. Klopt het dat de groep sinds begin dit jaar rondzwerft en ook te Vilvoorde gesignaleerd werd?

Er moet te allen prijze vermeden worden dat Zaventem en omliggende gemeenten een “aantrekkingspool” zouden worden voor “krakers” en avonturiers van alle slag. De grote leegstand van huizen, appartementen en industriële gebouwen maakt onze gemeente tot een interessant object voor hogergenoemde categorieën.  Wij vragen dat de gemeente -als eigenaar van het gebouw- o n m i d d e l l i j k  klacht zou indienen bij de vrederechter zodat het gebouw ontruimd wordt en verdere risico’s worden uitgesloten. De leden van de groep moeten geregistreerd worden en de groep politioneel opgevolgd zodat ze zich binnen de kortste tijd weer geen pand “toe-eigenen”.

L.M.