Het Vlaams Belang is volop bezig met een campagne tegen de uitbreiding van de moskee gelegen op de Nijvelsesteenweg. De VZW MOSKEE ARRAHMAN HALLE vroeg in februari 2016 voor de derde keer(!) een vergunning aan om de bestaande moskee van een woonhuis om te bouwen tot een mega-moskee.

Reeds in 2013 werd een eerste keer een bouwaanvraag ingediend. Ook in 2014 diende de moskeevereniging een aanvraag in.

Het College van Burgemeester en Schepenen weigerde tot nu toe de bouwvergunning te verlenen, o.a. doordat bezwaarschriften werden ingediend en doordat in totaal meer dan 100 buurtbewoners hiertegen protesteerden.

Het Vlaams Belang zal opnieuw een bezwaarschrift indienen tegen de derde poging van de moskeevereniging om hun megaproject aan onze woonwijk op te dringen. Het Vlaams Belang heeft, naast principiële argumenten, ook heel wat stedenbouwkundige argumenten om het project naar de prullenmand te laten verwijzen.

De moskee zal maar liefst verdriedubbelen in oppervlakte(!!) en zal voor u als buurtbewoner ongetwijfeld hinder met zich meebrengen. (mobiliteits-en parkeerproblemen, lawaaihinder, veiligheid, etc…).

Onze schatting is dat dit megaproject 350 à 400 moslims kan ontvangen. Wij vrezen dan ook dat dit project hét visitekaartje wordt voor moslims uit onze brede regio, inclusief Brussel. Het spreekt voor zich dat dit miljoenenproject een aantrekkingspool zal worden voor moslims uit andere steden en gemeenten (Molenbeek, Anderlecht, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, …). Dit alles ten laste van de buurtbewoners.

Het huidig woonhuis wordt volledig afgebroken en er zal een gebouw worden opgetrokken in typisch Islamitische bouwstijl (koepel op het dak, een grote rotonde, verticale zijramen, enz.). Kortom, dit gebouw past totaal niet in onze omgeving en kan zich dan ook niet integreren met de omliggende woningen die hierdoor overigens in waarde zullen dalen.
Op de voorpagina vindt u enkele foto’s van de plannen van het waanzinnig project.

Het Vlaams Belang vindt dit ONAANVAARDBAAR!

De huidige moskee zorgt nu reeds voor overlast in de omgeving.

Het Vlaams Belang staat aan de kant van de buurtbewoners en zal de komende dagen en weken juridisch ten strijde trekken tegen deze bouwaanvraag.

In andere steden en gemeenten is keer op keer vastgesteld dat de oprichting of uitbreiding van een moskee zorgt voor een toenemende vestiging van moslims in de omgeving. Het Vlaams Belang is een verdediger van de vrijheden maar wil niet dat Halle verder islamiseert en dezelfde weg opgaat als vele gettowijken in Brussel, Antwerpen of Mechelen.

Doorsnede bestaande constructie:

Doorsnede bestaande constructie

Doorsnede nieuwe constructie:

Doorsnede nieuwe constructie

PROTESTEER!

Hoe kan u geldig protesteren?

Zorg ervoor dat u op tijd bent! Buurtbewoners die een bezwaarschrift willen indienen, kunnen dit nog tot en met 14 maart 2016 (allerlaatste dag).

Als bijlage kan u een modelbezwaarschrift terugvinden. U hoeft enkel uw naam + adres in te vullen en te ondertekenen.

U kan dit bezwaarschrift indienen als volgt:

1e mogelijkheid: Verstuur het vervolgens aangetekend naar:

College van Burgemeester en Schepenen
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle

2e mogelijkheid: Geef het persoonlijk af in het Stadhuis (dit kan aan de infobalie aan de inkom of op de dienst Ruimtelijke Ordening (2e verdieping). Vraag in dat geval naar een ontvangstbewijs.

3e mogelijkheid: contacteer het Vlaams Belang en doe beroep op onze ploeg die ter beschikking staat om uw ondertekende bezwaarschriften in te dienen in het Stadhuis. Wij vragen in dat geval voor u een ontvangstbewijs.

Contacteer het Vlaams Belang: 0474/45.34.68 of deville.dries@gmail.com

Met vriendelijke groeten,
Dries DEVILLÉ
Gemeenteraadslid