Vooral Mechelse moslims willen op de Tervuursesteenweg 7 te Hofstade wat zij eufemistisch “een maatschappelijk centrum en gebedsruimte voor de moslimgemeenschap uit Hofstade en Mechelen” noemen, oprichten. De initiatiefnemers stellen duidelijk dat de Koran en de Soennah de basis vormen voor de maatschappelijke participatie van de bezoekers van en leerlingen in hun centrum. Drie jaar geleden deden zij al een poging om op het “Mechels” gedeelte van de Tervuursesteenweg zo ’n centrum op te richten maar vingen toen bot bij burgemeester Somers. Wij vinden dat vermeld centrum NIET thuis hoort in onze gemeente. Er kwam een spontane volksactie op gang en de petitie tegen het initiatief werd binnen de kortste tijd massaal ondertekend. Op de gemeenteraad van 20.06.13 interpelleerde ons raadslid Patrick Van Den Bosch over de zaak. Hij bracht een aantal elementen naar voor die tegen het initiatief pleiten. Burgemeester en gemeentebestuur hullen zich in vaagheid. Er is geen duidelijke informatie over het initiatief. Naar buiten stelt men zich kritisch op maar in werkelijkheid laat men de werken die aangevat zijn gewoon verder gaan. Wij vrezen dat men van de kalmte van komende periode gebruik zal maken om de werken versneld verder te zetten en de bevolking in het najaar voor een voldongen feit te plaatsen. Wij vragen zo vlug mogelijk duidelijkheid en zijn bereid de burgemeester een aantal juridische argumenten aan te reiken om de werken stil te leggen of te vertragen zodat er tijd is voor een ruim maatschappelijk debat. Wij blijven de zaak in alle geval op de voet volgen en sluiten niet uit dat we zullen mobiliseren en tot de actie overgaan.

Naschrift:

Het bericht dat de gemeente gebruik maakt van haar voorverkooprecht en het pand op de Tervuursesteenweg aankoopt teneinde er een sociale woning(en) van te maken kwam plots en onverwacht. Het gemeentebestuur en de systeempartijen zijn tenslotte gezwicht voor de vastberaden en eensgezinde houding van de buurtbewoners en actievoerders. Het werd een overwinning van het volk! Wij blijven alert want de islamieten hebben reeds aangekondigd dat ze een alternatieve locatie zullen zoeken…