Vlaams Belang-gemeenteraadslid Klaas Slootmans legde op de gemeenteraad een voorstel ter stemming om elk Beersels gezin of alleenstaande een jaarlijks krediet toe te kennen van 25 euro voor het recyclagepark. De meerderheid gaf aan het voorstel te onderzoeken.

Slootmans haalde zijn mosterd bij de afvalintercommunales Incovo en Interza – die actief zijn in de noord- en oostrand. Zij voerden het systeem in 2021 in evalueren het intussen al zeer positief omdat het volgens hen sluikstorten ontmoedigt en sorteren beloont. Het komt volgens Slootmans “ook tegemoet aan een gevoel dat bij veel mensen leeft dat diegenen die vandaag braaf hun afval naar het containerpark brengen, worden bestraft door het betalen van hoge retributies, terwijl diegenen die het dumpen in de feiten worden beloond.”

De tarieven van het containerpark in Beersel zijn volgens het gemeenteraadslid in bepaalde gevallen ook veel te hoog. Voor een kleine aanhangwagen met wat afgezaagde takken betaal je 16.50 euro en met een iets grotere aanhangwagen zelfs 33 euro, gewoon voor wat groenafval. Dit terwijl dat allemaal recycleerbare materialen zijn en dus een grondstof betekenen. Ik ben van oordeel dat inwoners die hun gescheiden afval naar het containerpark brengen en dus eigenlijk een grondstof aanbieden, niet nog eens extra moeten betalen.”     

Het voorstel sluit volgens de Vlaams Belanger naadloos aan bij het recente initiatief van de gemeente om het sluikstortfenomeen in te dammen. “Dat die problematiek nog altijd nijpend is blijkt uit de cijfers die ik daarover opvroeg bij het college. Momenteel zitten wij aan 662 kg gedumpt afval per dag,wat neerkomt op 242 ton per jaar. Ter vergelijking: in 2009 was dat nog 87 ton, dat is dus bijna een verdrievoudiging op een dikke 10 jaar tijd. Het opruimen van al dat afval kost de Beerselse belastingbetaler bijna 60.000 euro per jaar.”  

Het was dan ook niet bepaald een verrassing dat de Beerselse burgerbevraging uitwees dat het fenomeen van het sluikstorten één van de hoofdbekommernissen is van inwoners. “84 procent van de bevraagden gaf aan dat er onvoldoende wordt gedaan tegen de sluikstortproblematiek, wat toch aangeeft dat we een tandje moeten bijsteken. Dit voorstel is daar alvast een aanzet toe”, besluit Slootmans. De meerderheid (CD&V, N-VA, Open VLD) amendeerde het voorstel en gaf aan het te onderzoeken.