Voor het eerst in 15 jaar werd een agendapunt van Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd. Het waren zelfs twee ingediende agendapunten die zo goed als unaniem goedgekeurd werden. U kan ze hieronder integraal terugvinden;

VRAAG TOT ONDERTEKENING ‘BEGINSELVERKLARING DIERVRIENDELIJKE GEMEENTE’

TOELICHTING:

Verschillende gemeentebesturen in Vlaams-Brabant zetten in om hun gemeente diervriendelijk te maken. Bij het onderteken van de beginselverklaring, zie bijlage, ontvangt de gemeente het label ‘Diervriendelijke Gemeente’.

Voorwaarden zijn onder meer de realisatie van verschillende punten op vlak van diervriendelijkheid en zoveel als mogelijk rekening houden met dierenwelzijn in het regulier beleid. Meer info kan men vinden op www.vlaamsbrabant.be/nl/dierenwelzijn.

Vlaams Belang vraagt de gemeente Sint-Pieters-Leeuw om zich aan te sluiten bij de reeds 36 gemeenten in Vlaams-Brabant die de beginselverklaring ondertekenden en dit nadien kenbaar te maken.

VOORSTEL VAN BESLISSING:

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal de ‘Beginselverklaring diervriendelijke gemeente van de provincie Vlaams-Brabant’ ondertekenen.

VRAAG TOT ONDERTEKENING ‘BOMENCHARTER’


TOELICHTING
 
Bomen bieden bescherming tegen de gevolgen van hitte en droogte. Ze beschermen tegen winderosie en vormen een lawaaibuffer. Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Ze bevorderen de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit.
 
Om het planten van zoveel mogelijk bijkomende bomen aan te moedigen en dat te formaliseren in concrete doelstellingen, werd het Bomencharter opgesteld. Via dat charter kunnen steden en gemeenten zich engageren om een bepaald aantal bijkomende bomen (‘het streefdoel’) te planten op hun grondgebied. Het doel is zo veel mogelijk bijkomende bomen te bekomen in Vlaanderen tijdens de periode 2019 – 2024. Steden en gemeenten kunnen autonoom beslissen om op dit charter in te tekenen en behouden de volledige vrijheid om concrete invulling te geven aan het aangegane engagement.
 
De ondertekening van dit charter zou een duidelijke stap voorwaarts zijn in het realiseren van een volwaardig groen- en natuurbeleid in onze gemeente. Daarom vraagt de Vlaams-Belangfractie aan de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw te beslissen tot de ondertekening van het ‘Bomencharter Vlaanderen’.
 
VOORSTEL VAN BESLISSING
 
Artikel 1
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw ondertekent het ‘Bomencharter Vlaanderen’.
 
Artikel 2
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw streeft ernaar zoveel als mogelijk bijkomende bomen te bekomen op het grondgebied van de gemeente in de periode 2019-2024.
 
Artikel 3
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw vraagt advies aan de gemeentelijke milieuraad met betrekking tot het aantal en de locaties voor de aanplant van de bijkomende bomen.