Het Nieuwsblad – 28/03/2015

Alain Verschaeren, gemeenteraadslid en lokaal voorzitter voor het Vlaams Belang in Tremelo, werd omwille van zijn politieke voorkeur uit de ACV- vakbond gezet. Het gemeenteraadslid is van mening dat het ACV door deze uitsluiting de antidiscriminatiewet, die een verbod legt op discriminatie op basis van politieke overtuiging, overtreedt.

‘De uitsluiting van Vlaams Belangers door de traditionele vakbonden blijft onverkort doorgaan’, aldus Verschaeren. ‘Ook ik heb een aangetekend schrijven van het ACV ontvangen met de mededeling dat sympathie voor het Vlaams Belang in tegenstrijd is met de statuten van de vakbond. Niet alleen in Tremelo maar in heel Vlaanderen werden ondertussen honderden Vlaams Belangers uit de vakbond gezet omwille van hun politieke voorkeur voor het Vlaams Belang. De kleurvakbonden sluiten mensen uit op basis van vooroordelen en doen daarmee precies wat ze het Vlaams Belang verwijten.’ Het gemeenteraadslid is van oordeel dat lidmaatschap van een vakbond niets met politieke voorkeur te maken heeft. ‘Als ze iedereen die lid is van of sympathie heeft voor het Vlaams Belang zouden uitsluiten, zouden ze veel leden kwijt raken.’, besluit hij.