Het Vlaams Belang reageert tevreden over de principes van het akkoord dat vanmiddag op het kernkabinet werd gesloten inzake de hervorming van het gerechtelijk landschap: al jarenlang vraagt het Vlaams Belang dat de arrondissementen zouden geschoeid worden op provinciale leest. Onder De Clerck bleef Justitie steken in een halfslachtige hervorming met 16 arrondissementen. Vandaag is eindelijk komaf gemaakt met deze halfslachtigheid en kan dankzij de schaalvergroting zowel in rechtbanken als parketten werk worden gemaakt van een grotere efficiëntie en meer specialisatie.

Tegelijk is het Vlaams Belang diep ontgoocheld dat Vlaams-Brabant buiten die provinciale indeling valt: Halle-Vilvoorde blijft een aanhangsel van Brussel en zal door hervorming van het gerechtelijk arrondissement en door de krankzinnige 20/80-regeling ten prooi vallen aan een intensieve verfransingspolitiek; Leuven blijft achter als enige mini-arrondissement in Vlaanderen dat de trein van de modernisering zal missen. Kortom: de Vlaams-Brabanders worden bij deze hervorming op een ongelooflijke wijze gediscrimineerd. Nochtans was daar geen enkele reden voor: Halle-Vilvoorde en Leuven hadden perfect kunnen samengevoegd worden, zelfs mét behoud van de taalfaciliteiten in de Zes.

We hebben met dit dossier een ongelooflijk déjà-vu-gevoel. Wat zich hier afspeelt, is helemaal analoog aan de omvorming van de oude kiesarrondissementen naar provinciale kieskringen. Ook toen heeft men een uitzondering gemaakt voor BHV, met jaren strijd en tijdverlies tot gevolg. Vandaag maken we identiek hetzelfde mee met de gerechtelijke hervorming en moeten we opnieuw zware discriminaties vaststellen, die, veel meer nog dan bij de hervorming van het kieslandschap, een zware impact zullen hebben op het leven van de inwoners van Vlaams-Brabant. Uiteraard zal het Vlaams Belang in het parlement alle kansen aangrijpen om de totstandkoming van deze nieuwe discriminaties te voorkomen. In voorkomend geval zullen we ons nadien wenden tot het Grondwettelijk Hof, net zoals we negen jaar geleden met succes de kieswet hebben aangevochten.

Het Vlaams Belang wijst er tenslotte op dat precies via de handhaving én grondwettelijke verankering van het unitaire gerechtelijk arrondissement BHV onmogelijk wordt gemaakt dat Vlaanderen ooit volwaardige autonomie zou verkrijgen inzake Justitie. Zowat het gehele beleidsveld van Justitie zal hierdoor gebetonneerd worden op Belgisch niveau. Ooit was er nochtans een lucide CD&V-voorzitter die de splitsing van Justitie dringender vond dan die van BHV….

Bart Laeremans
Senator
0476 46 98 85

Bert Schoofs
Volksvertegenwoordiger

Hagen Goyvaerts
Volksvertegenwoordiger