De honingbij is wellicht het enige insect dat een nauwe band heeft met de mens. Dit sinds het begin van de beschaving en in alle culturen. Honing diende niet alleen als voedingsmiddel maar ook als genees- en schoonheidsmiddel; zelfs als betaalmiddel en offergave. Het bijenbestand en de bijenteelt kennen zware problemen. Dit door ziekten en een verminderde interesse voor de imkering. Zonder bijen en insecten raken de bloemen niet bevrucht en raakt het ecologisch systeem ontregeld.

Afd. Machelen-Diegem zorgde op 22 mei, rekening houdend met dit gegeven, voor een geslaagde activiteit. Het imkerbezoek werd ingeleid met een boswandeling in het prachtige domein waar onze amateur-imker Edouard zijn bijen houdt. Onze vriend De Kinder zorgde voor deskundige uitleg over de boomsoorten en het biologisch evenwicht in het bos. Dan volgde het exposé van Edouard over de bijenkweek en de zware problemen in de sector. Intussen zorgde Marjet voor fel gesmaakte hapjes op basis van honig. Met een glaasje schuimwijn werd deze leerrijke activiteit afgesloten. Meer foto’s kan u hier vinden.