Zowel te Rotselaar en Kampenhout als te Zaventem op 5 juni jl. waren wij op de markt met een VB-informatie- en propagandastand aanwezig. Dit met succes. Het was telkens een vrij imposante stand: belangstellenden konden kennis maken met onze themabrochures, het maandblad, kleefvignetten, en konden gadget bekomen. Tientallen marktbezoekers kwamen met ons een babbeltje slaan en ons aanmoedigen. En natuurlijk in een ontspannen sfeer van een ‘Vlaamsche Leeuw’ of ander drankje genietend. De talrijke gesprekken die we voerden bevestigden wat we reeds wisten. Het is de Vivaldiecoalitie en het immobilisme van het regime hartgrondig beu. Men verlangt naar vernieuwing op alle vlak. Geen cosmetische correcties maar fundamentele veranderingen. Zowel wat inspraak en representatie van de burger betreft als de werking van alle onderdelen -als het rechtssysteem- van de staat. De bevolking snakt naar 2024 om in het stemhokje met de vertegenwoordigers van het oud systeem te kunnen afrekenen

Ps U kan ons ook terugvinden op nog ander lokale partijactiviteiten. Check regelmatig www.vlaamsbelanvlaamsbrabant.org/kalender voor meer info.

ZAVENTEM
KAMPENHOUT
ROTSELAAR