Dierenwelzijn is een belangrijk onderdeel van het Vlaams Belang-programma. In het Vlaams Parlement zijn wij kampioenen in het ‘vragen stellen’ aan de bevoegde minister. Het hoeft niemand te verwonderen dat onze specialiste terzake, de Herentalse Els Sterckx een uitermate boeiende uiteenzetting hierover kan geven.

Gisteren kwam ze helemaal afgezakt naar de meest Zuidwestelijke gemeente van onze provincie om een dertigtal aanwezigen te informeren over de Vlaams Belangstandpunten, -initiatieven, en -voorstellen over dierenwelzijn. Als eigenares van een hondenverzorsgingssalon wisselde ze, naast een mooie presentatie, de inhoud van haar spreekbeurt met persoonlijke ervaringen met (huis)dieren.

Ook Federaal Parlementslid Katleen Bury was te gast in Galmaarden en had het vanuit haar specialisatie in De Kamer over de wisselwerking justitie en dierenwelzijn, bijvoorbeeld het feit dat daders van intra-familiaal-geweld ook dikwijls dierenmishandelaars heeft volgens haar nog meer onderzoek nodig.

De avond werd op een kameraadschappelijke en gezellige wijze afgesloten en er was ruimte voor vele vragen vanuit het publiek. Tot slot dankte afdelingsvoorzitter Daniël Fonteyne zijn bestuursleden, de aanwezigen en beide gastsprekers.

Meer weten? Klik hier voor onze inhoudelijke brochure.