In DS van vandaag lazen we een artikel dat ons gelijk geeft met onze kritiek op de hervorming van het gerechtelijk arrondissement.
We stelden ook al eerder vragen aan de gouverneur hierover en dienden een motie in de provincieraad in. Die laatste werd natuurlijk door de meerderheid weggestemd.

De gouverneur van Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte, vreest dat het nieuwe gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde onvoldoende bemand wordt. ‘We moeten op eigen benen staan, maar we krijgen maar driekwart benen.’
Bij de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, komt er een nieuw parket Halle-Vilvoorde. Maar dat wordt onvoldoende bemand. Dat vinden de Nederlandstalige Brusselse parketmagistraten en de gouverneur van Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte, sluit zich daarbij aan.

Er zijn 38 magistraten nodig, zei hij op Radio 1, maar we krijgen er maar 30. ‘Ik krijg een déjà-vu. Toen de provincie Brabant splitste hebben we vanuit Vlaams-Brabant ook jaren moeten ijveren om dezelfde diensten te krijgen als andere provincies.’

‘Men wil een volwaardig parket maar geeft ons slechts drie vierde van het aantal magistraten. Dat is alsof we moeten lopen, op driekwart benen.’

In een reactie zei staatssecretaris Verherstraeten (CD&V) dat Halle-Vilvoorde inderdaad met een voorlopig kader start en dat, na een werklastmeeting, er meer personeel zal komen. Dat zou na drie jaar het geval zijn. ‘Het parket Halle-Vilvoorde zal krijgen wat het nodig heeft.’ Hij noemde het nieuwe parket een adolescent die volwassen moet worden.

De Witte reageerde prompt: de criminaliteit in Halle-Vilvoorde is geen adolescent, maar is al volwassen.

De Witte vraagt ook een laboratorium voor de gerechtelijke politie en een justitiehuis. Dat laatste komt er alleszins, antwoordde Verherstraeten. Maar de justitiehuizen worden een bevoegdheid van de gemeenschappen. Of het justitiehuis er komt voor of na de overheveling, is minder duidelijk.