Gouverneur berispt college dat vraag niet wil beantwoorden

Het Liedekerkse schepencollege weigerde onlangs een vraag van raadslid Vanessa De Bolle (Vlaams Belang) te beantwoorden en werd daar nu voor op de vingers getikt door provinciegouverneur Lodewijk De Witte (sp.a) van Vlaams-Brabant.

“Het college weigerde te antwoorden op een schriftelijke vraag over de inlijving van onze gemeente bij de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel (HGB)”, vertelt De Bolle. “Toen ik tijdens de gemeenteraad van 21 februari op die kwestie terugkwam, verklaarde voorzitter Etienne Schouppe (CD&V) mijn vraag onontvankelijk omdat die niets met het gemeentelijke belang te maken had. Dat was natuurlijk de wereld op zijn kop: uiteraard is het debat over een verplichte deelname van Liedekerke aan de HGB een zaak die het gemeentelijk belang raakt.”

Huishoudelijk reglement

Vlaams Belang diende een klacht in bij de gouverneur, die het college nu schriftelijk terecht wees. “Het college moest binnen de maand op de schriftelijke vraag antwoorden”, aldus Lodewijk De Witte. “De kwestie moest ook behandeld worden op de gemeenteraad. De verplichte opname van Vlaams-Brabantse gemeenten in de HGB is wel degelijk van gemeentelijk belang.” Nog een gevolg van de klacht, is dat het huishoudelijk reglement van Liedekerke aangepast moet worden. Volgens De Witte wordt de onontvankelijkheid van mondelinge vragen daarin te algemeen omschreven.

(TVP in HLN 22/05/2013)