Het Vlaams Belang Brussel verwelkomt de uitspraak van het Grondwettelijk Hof die geen graten ziet in een verbod op onverdoofd slachten zoals dat in Vlaanderen en Wallonië van kracht is. “Wij hebben in 2019 voorstellen van dezelfde strekking ingediend in het Brussels Parlement dat tot hiertoe de behandeling daarvan tegenhoudt” stelt fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael. “Het wordt tijd dat de groene partijen voor dierenwelzijn kiezen en niet voor islamfundamentalisten!”

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het enige gebied in dit land dat nog geen verbod op onverdoofd slachten heeft ingevoerd. De kwestie werd ook niet opgenomen in het regeerakkoord van deze regering. Dat zorgde bij de start van de legislatuur in 2019 reeds voor uitgebreid protest van groepen die opkomen voor dierenwelzijn. Het Vlaams Belang diende daarop ook een eigen voorstel van ordonnantie in dat de kwestie moest regelen. De bespreking van dit voorstel wordt in de bevoegde commissie sindsdien steeds vooruit geschoven. Eerder dit jaar had minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt(Défi)aangekondigd met de verschillende belangengroepen een overlegronde op te starten. Het is onduidelijk hoever de minister daar mee staat.

“Brussel hoofdstad van de barbarij”

Het geduld van het Vlaams Belang is echter al veel te lang op de proef gesteld: “Reeds twee jaar schuift de meerderheid dit voor zich uit, ook nu weer op de commissievergadering van 29 september waren alle uitvluchten goed om, tegen het reglement in, mijn voorstel niet op de planning te zetten. Het is een schandvlek op het blazoen van Brussel dat zich hiermee kroont als hoofdstad van de barbarij” stelt Lootens-Stael fors. “Nu juridisch klaarheid is geschapen kan de meerderheid dit niet meer voor zich uit schuiven. Vooral Ecolo en Groen moeten nu maar eens kleur bekennen, de bal ligt in hun kamp. Wat is belangrijker? Dierenwelzijn of de goedkeuring van islamfundamentalisten?”

Volgens onderzoeken is er ondanks de koudwatervrees van de meerderheidspartijen bij de Brusselse bevolking een meerderheid die een dergelijk verbod zou steunen. Het is nu uitkijken naar de reactie van minister Clerfayt.