Gemeenteraadslid Eddy Mortier kreeg steun van verschillende Vlaams Belangmilitanten, -mandatarissen, -leden en sympathisanten tijdens de afgelopen gemeenteraad in Boortmeerbeek. Samen met nog een paar honderden andere manifestanten werd het ongenoegen geuit over een fusie met Mechelen.

De gemeenteraad was door middel van een groot scherm te volgen voor het gemeentehuis.

Tussenkomst Eddy Mortier:

De fusieplannen met Mechelen waren een koude douche voor de Boortmeerbekenaren. Bijna niemand was op de hoogte. Buiten het College, niemand binnen de eigen partij, niemand binnen deze gemeenteraad.

Vlaams Belang Boortmeerbeek is tegen een fusie met Mechelen in 5 kerngedachten:

  • Mechelen is een stad met 86.000 inwoners, Boortmeerbeek telt er 13000. Dit is geen fusie maar een annexatie!
  • Schuldenberg Mechelen is 3420 € per inwoner, Boortmeerbeek telt amper 592 € schuld. Dit is geen fusie maar een fondsenwerving voor Mechelen!
  • Geen enkele geografische of demografische binding tussen Mechelen in de provincie Antwerpen en Boortmeerbeek in de provincie Vlaams-Brabant. De multiculturele grootstad eet de landelijke gemeente op. Dit is geen rationele – maar een puur electorale en economische fusie!
  • Verdeelsleutels opvang asielzoekers, sociale voorzieningen, onderwijs, subsidies voor sport en vrije tijd zullen nadelig zijn voor Boortmeerbeek. Dit is geen fusie maar het creëren van een Groot-Mechelen!
  • Huidige politiezone Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen is werkbaar, een toekomstige politiezone Boortmeerbeek, Mechelen en… Willebroek is dat niet. Deze fusie heeft op vlak van veiligheid geen enkele meerwaarde!

Vlaams Belang wilde van in het begin dat het inwoners van Boortmeerbeek hierover het laatste woord hebben, via een volksraadpleging.

Het college heeft nu zijn kar gekeerd, onder druk van de bevolking – die even veranderd was in BooSmeerbeek – en kiest nu zelf voor een referendum. Dat vindt het Vlaams Belang uiteraard goed.

Maar als jullie nu grondig willen laten onderzoeken welke mogelijke fusies interessant zijn, mag er voor ons geen cent meer gestoken worden in onderzoek naar een fusie met Mechelen.

Persbericht Vlaams Belang Boortmeerbeek:

Als Vlaams Belang stellen we vast dat het schepencollege van Boortmeerbeek zijn kar heeft gekeerd na het massaal protest van de bevolking de afgelopen dagen.

Wat er op een blauwe maandag was bekokstoofd in een blauw fabriekje (Somers-Derua), met akkoord van Groen Mechelen (Calvo) en N-VA Boortmeerbeek, is immers terecht weggehoond door de overgrote meerderheid van de inwoners, omdat zij niet geannexeerd wilden worden door een grote, multiculturele stad met enorme schulden (3420€ versus amper 410 € in Boortmeerbeek). Bovendien werd nog te weinig opgemerkt dat het gebrek aan sociale woningen in Mechelen zou kunnen worden goedgemaakt op het grondgebied van Boortmeerbeek en de traditionele bewoners van die sociale woningen zouden volgen, al dan niet met een extra eigendom in het buitenland.

Nu wil de meerderheid (Open VLD-N-VA) dat er een referendum zou worden gehouden over mogelijke fusieplannen. Dat juichen wij uiteraard toe, want de bevolking moet hierin inspraak krijgen. Maar wel met de bedenking dat er eerst grondig onderzoek moet worden gevoerd over de concrete gevolgen van een eventueel samengaan met een buurgemeente als Zemst, Haacht of Kampenhout en dat er geen cent meer mag worden geïnvesteerd in een onderzoek naar fusie met Mechelen. Die piste moet immers voorgoed worden verlaten.

Eddy Mortier, voorzitter/gemeenteraadslid Boortmeerbeek

Jan Laeremans, Vlaams Volksvertegenwoordiger

Frédéric Erens, provinciaal voorzitter Vlaams Belang Vlaams-Brabant

Sfeerbeelden: