Naar aanleiding van het overlijden van ex FDF-voorzitster Antoinette Spaak verstuurde Gwendolyn Rutten een zeer ongelukkige tweet waarin zij de overleden politica alle lof toezwaaide. Ze noemt de rabiaat anti-Vlaamse Spaak een “toppolitica” en dankt (?) haar voor haar steun (?) en advies (?)…..

Als Brabantse moet Gwendolyn beter dan wie ook weten hoe Vlaams-Brabant constant onder verfransingsdruk staat en FDF adepten als Olivier Maingain, de geestelijke opvolger van Spaak, geen gelegenheid onbenut laten om de expansie van Brussel te eisen en te promoten. Zie ter zake het artikel “Brussels Gewest uitbreiden? Maingain vreest einde van België” op deze pagina’s. Hier volgend een verklaring in verband met de houding van Gwendolyn. Een uitgebreider stuk zoals het o.m. verscheen in ’t Pallieterke, vindt u hier.

ONGEHOORD

De radicaal anti-Vlaamse ex-partijvoorzitster van het fransdolle FDF(nu Défi),  Antoinette Spaak, is overleden. Zij, en haar partij, hebben een nefaste rol gespeeld bij het pogen Vlaams-Brabant verder te verfransen. Denken we aan hun strijd om de faciliteiten te betonneren, hun onvoorwaardelijke steun aan  gemeenteraadsleden die Frans spraken in de gemeenteraden van de faciliteitengemeenten, de nog voortdurende pogingen om Brussel uit te breiden.  In de Franstalige pers werd Antoinette Spaak bij haar overlijden -zonder enige bedenking of kritiek- de hemel ingeprezen. De graad van droefenis lag in Vlaanderen uiteraard laag. Ware daar niet Gwendolyn Rutten die zich tot Spaak-FDF bewonderaarster ontpopte. Ze tweette: “Een grote dame is niet meer. Vrouwelijk partijvoorzitter, toppolitica & every inch a lady. Dank voor je steun, je advies, je begrip. Adieu Antoinette Spaak.” Van een nog actieve politica als Gwendolyn mag men toch enige historische kennis verwachten, zeker als het recente geschiedenis betreft. Nuancering in haar beoordeling zou dan ook wenselijk zijn geweest. Nu choqueert ze gans Vlaanderen.

Maar we begrijpen het. Na haar conflict met De Wever en interne partijstrubbelingen heeft Gendolyn resoluut gekozen voor een belgicistische koers. Ze loopt klakkeloos haar MR voorbeeld Georges-Louis Bouchez en zijn reactionaire, unitaristische stellingen achterna. En zeg nu zelf: bewondering tonen voor een “grande dame” van de francité staat toch goed in die kringen…

Voor Vlaanderen heeft Gwendolyn Rutten afgedaan….

Ludo Monballiu