Op donderdag haalde kersvers Open VLD-voorzitter, federaal volksvertegenwoordiger én Aarschots schepen Gwendolyn Rutten de pers door uit te halen naar die Open VLD-afdelingen die afspraken hebben gemaakt met Vlaams Belang i.v.m. het gezamenlijk binnenhalen van OCMW- en/of Politieraadmandaten.

Volgens Rutten komt hierdoor de democratische en goede werking van een gemeente of stad in het gedrang.

Vanuit Vlaams Belang Aarschot hebben we zware bedenkingen bij deze uithaal van mevrouw Rutten. Vind mevrouw Rutten het dan een goede zaak voor de werking van onze stad dat zij 3 (!) functies bekleed, namelijk nationaal voorzitter, federaal volksvertegenwoordiger én schepen?

Wij stellen ons de vraag of mevrouw Rutten haar schepenambt wel naar behoren zal kunnen uitvoeren, aangezien ze als ondermeer partijvoorzitter van een zwalpende Open VLD haar handen al meer dan vol zal hebben.

Vanuit Vlaams Belang Aarschot zullen wij alvast haar werkzaamheden als schepen met argusogen volgen!

Namens Vlaams Belang Aarschot
Nico Creces