Een punt ter stemming op de Halse gemeenteraad (GR) van vorige dinsdag betrof de jaarlijkse subsidies aan de Halse verenigingen. Veelal kleine symbolische bedragen, MAAR met twee uitschieters.

De vzw moskee Arrahman krijgt voor het jaar 2021 een subsidie van 4.464€. En dit terwijl de buurtbewoners met steun van VB al drie jaar protesteren en dure gerechtelijke procedures aanspannen tegen de inplanting van een megamoskee/islamschool in Essenbeek door deze vereniging. Het Halse schepencollege (CBS) financiert hier dus met Hals belastingsgeld, een project tegen de Halse burgers. Ter info: het betreft hier trouwens een niet erkende dus niet gecontroleerde moskee en islamschool.

Tevens kent het CBS 19.500€ subsidie to aan 11.11.11 NATIONAAL. De topper uit de lijst. Volgens ons niet logisch dat zulk bedrag LOKALE subsidies wordt toegekend aan nationaal …Zou het lokale Rode Kruis of de Halse jeugdbewegingen dit geld niet nodig hebben? Aangezien de goed te keuren lijst van subsidies inclusief was, komt dat neer op pure chantage.

Ofwel voor stemmen op alles ofwel tegen op alles en dan het risico lopen dat zo verenigingen die de subsidies wel verdienen die zouden mislopen. Daarom heeft de Halse VB fractie zich na debat met het schepencollege onthouden bij de stemming over dit punt. De meerderheids- gemeenteraadsleden stemden daar voor natuurlijk, het punt werd goedgekeurd. U kan zelf wel uw eigen mening hierover opmaken, maar wees gerust: Vlaams Belang is en blijft er voor Halle en de Hallenaren.

Andre Gorgon – Fractieleider/Voorzitter VB Halle