Vraag van Jan Laeremans

We kregen als provincieraadslid een uitnodiging voor een streekcongres van Haviland op donderdag 24 april.

Op het programma staat ook een kopstukkendebat met vertegenwoordigers van alle andere Vlaamse partijen die in de provincieraad zetelen, behalve van het Vlaams Belang.
Ik dacht dat de deputatie groot belang hechtte aan haar gelijkekansenbeleid, maar als dat in de organen waaraan zij participeert niet toegepast wordt, kijkt ze blijkbaar de andere kant op.

Graag zou ik dan ook willen weten:

1) of de deputatie akkoord gaat met deze uitsluiting op basis van politieke redenen
2) welk standpunt de afgevaardigden van de meerderheid in de raad van bestuur van Haviland hebben ingenomen bij de voorbereiding van dit evenement.

haviland streekcongres14

Antwoord van Pontius Pilatus – alias de deputatie

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 03.04.2014 i.v.m. streekcongres Haviland

1. De deputatie is van oordeel dat dit geen provinciale organisatie is en ze dus ook geen standpunt hoeft in te nemen.
2. Uit de verslagen van de raad van bestuur van Haviland blijkt dat er geen standpunt moest worden ingenomen.

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

Marc Collier,
provinciegriffier