Hervorming gerecht: onze provincie wordt benadeeld

Vorige week vernamen we in de pers dat er een hervorming komt in het gerechtelijk landschap. Dat wordt nu op provinciale leest geschoeid: dankzij de schaalvergroting kan er zowel in rechtbanken als parketten werk worden gemaakt van een grotere efficiëntie en meer specialisatie.

Maar Vlaams-Brabant valt als enige provincie buiten die provinciale indeling: Halle-Vilvoorde blijft een aanhangsel van Brussel en zal door hervorming van het gerechtelijk arrondissement en door de nefast 20/80-regeling ten prooi vallen aan een intensieve verfransingspolitiek; Leuven blijft achter als enige mini-arrondissement in Vlaanderen dat de trein van de modernisering zal missen. Kortom: de Vlaams-Brabanders worden bij deze hervorming op een ongelooflijke wijze gediscrimineerd. Nochtans was daar geen enkele reden voor: Halle-Vilvoorde en Leuven hadden perfect kunnen samengevoegd worden, zelfs mét behoud van de taalfaciliteiten in de Zes.

Graag zou ik willen vernemen of de deputatie akkoord gaat met deze achteruitstelling t.o.v. de andere provincies en indien niet, of zij daartegen protest heeft laten horen.

Antwoord van de gouverneur

De heer gouverneur zegt dat door het akkoord met betrekking tot de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en de oprichting van een volledig zelfstandig openbaar ministerie en politiearrondissement voor Halle-Vilvoorde een grote stap is gezet naar een beter en efficiënter veiligheidsbeleid in Halle-Vilvoorde.

Om dit echter echt te bekomen zal het arrondissement Halle-Vilvoorde moeten uitgebouwd worden op een volwaardige manier, en niet als een soort afgeleide van het vroeger bestaande arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

Als je aan het veiligheidsprobleem in Halle-Vilvoorde iets wil doen, moet je er voor zorgen dat je een evenwaardig arrondissement hebt zoals elders. Er is een vergelijking gemaakt met vergelijkbare arrondissementen, qua omvang, criminaliteitsgraad, enzovoort. Bijvoorbeeld: Dendermonde, Mechelen en Leuven.

Het is belangrijk dat Halle-Vilvoorde over dezelfde instrumenten zal kunnen beschikken, zoals dit nu is in de andere arrondissementen. Dit moet nu het eerste grote aandachtspunt zijn.

Zo zou het aantal personeelsleden vergelijkbaar moeten zijn met de vergelijkbare arrondissementen. Dit is absoluut niet zeker zolang Halle-Vilvoorde als een afgesplitst deel van Brussel-Halle-Vilvoorde beschouwd wordt. Er zou een justitiehuis moeten komen, zoals dat in elk gerechtelijk arrondissement is. Er is nog nooit gesteld dat dit er niet komt, maar het is ook nog nooit beloofd dat het er wel komt.

Er zou ook een labo voor de recherche in Halle-Vilvoorde moeten komen. Een concreet project hiervoor is er nog steeds niet.

Er zou ook een arrondissementele raad slachtofferhulp moeten opgericht worden, zoals die overal bestaat.

Het arrondissement moet volwaardig uitgebouwd worden, zodat op dezelfde manier en met dezelfde mogelijkheden en middelen een veiligheidsbeleid kan gevoerd worden.