De vervoersmaatschappij argumenteert dat de genomen beslissing binnen het nieuwe beleidskader van De Lijn en de Vervoersregio Leuven past. De hoofdgedachte is dat basismobiliteit vervangen wordt door basisbereikbaarheid.  Andere, meer verdoken redenen, zijn de zware besparingen en verminderde budgetten binnen De Lijn zelf, aldus het verslag.

Maar niet alleen was de herstructurering binnen deze maatschappij de hoofdreden, ook enkele inwoners langs het traject van buslijn 3 hadden bezwaren. Onder meer bepaalde haltes in hun onmiddellijke omgeving was een doorn in het oog. Dus binnenkort geen rechtstreekse verbindingen meer tussen Lubbeek en Pellenberg. Ronduit schandalig!

Met de bus naar de markt van Tienen, of de markt van Leuven of gewoon naar de deelgemeente Pellenberg moet dus via een alternatieve reisweg. Haltes die verplaats worden op 6 km van het oorspronkelijke traject, reistijden die oplopen tot 2u en hoogstwaarschijnlijk een duurder prijskaartje…

Vervoer op maat? Vlaams Belang Lubbeek denkt alleszins van niet. Op verschillende niveaus zullen wij dit aankaarten en zullen we druk uitoefenen om de huidige buslijn 3 te behouden.