Vraag van Jan Laeremans

Graag zou ik willen vernemen welke bedragen in de loop van de huidige legislatuur werden uitbetaald/geleend aan de sociale huisvestingsmaatschappijen in onze provincie (waaronder de Inter-Vilvoordse) en in hoeverre die al hun terugbetalingen hebben gedaan in het geval van renteloze leningen.

Antwoord: klik hier