Vraag van Jan Laeremans

In de notulen van 4 juli lees ik dat de deputatie besliste om een provinciale prijs uit te reiken naar aanleiding van de kortfilmwedstrijd ‘Holebikort 2013’ en dat dit voornemen aan de belastingbetalers meer dan 7300 euro zou gaan kosten.

Graag wou ik vernemen:
1) of deze prijs jaarlijks wordt uitgereikt
2) hoe men aan dergelijke hoge drukkosten komt (4353,-) en hoe en waar deze folders/affiches worden verdeeld
3) welke kosten er nog allemaal worden voorzien voor het holebifilmfestival zelf

Antwoord:

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 09.08.2013 i.v.m. de kortfilmwedstrijd ‘Holebikort 2013’

In antwoord op uw vragen rond de kortfilmwedstrijd ‘Holebikort 2013’ kunnen wij u het volgende meedelen:

1) Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt sinds de start van de kortfilmwedstrijd in 2011 (n.a.v. van het 20-jarig jubileum van het holebifilmfestival).
Wegens het internationale succes van deze wedstrijd is dit een jaarlijks evenement geworden.
De provincie sponsort de eerste prijs voor 1.000 euro, de stad Leuven de tweede prijs voor 750 euro en het Holebihuis de derde prijs voor 500 euro.

2) Deze drukkosten omvatten:
– 500 grote affiches
– 5 x 150 raamaffiches voor deelnemende locaties in de provincie
– 8.000 programmaboekjes (80 pagina’s, A6)
– 8x 500 en 1 x 1000 flyers voor de deelnemende locaties in de provincie
– 500 uitnodigingen voor de openingsavond (en prijsuitreiking van holebikort) op 31 oktober 2013
Deelnemende locaties naast Leuven zijn: Halle, Vilvoorde, Aarschot, Sint-Pieters-Leeuw, Overijse, Tienen, Haacht, Zaventem.

De grote affiches en de programmaboekjes worden verdeeld in alle bibliotheken en culturele centra van onze provincie en andere mogelijke kanalen voor publieke gelegenheden.Voor de deelnemende locaties (buiten Leuven) zijn aangepaste raamaffiches en flyers voorzien die verdeeld worden volgens afspraak met de lokale partners (meestal het lokale bestuur) en via de bibliotheken. Met deze bibliotheken is een afspraak gemaakt om tijdens de periode van het holebifilmfestival een promotiestandje in de bibliotheek op te stellen. Hierbij zou ook de holebiliteratuur van de bibliotheek in de kijker gezet worden.
De uitnodiging voor de openingsavond/prijsuitreiking is als volgt verdeeld: 400 voor de vip’s provincie, nl. de provincieraadsleden, de deputatie, alle Vlaams-Brabantse burgemeesters, de volledig colleges en gemeenteraden van de deelnemende locaties.100 voor de vip’s holebikortwedstrijd: jury, deelnemers wedstrijd, ….Daarnaast wordt er ook digitaal uitgenodigd (zonder drukkosten).

3) De overige 2.000 euro is een raming voor de receptie op de openingsavond/prijsuitreiking van de holebikortwedstrijd op 31 oktober in het provinciehuis. Alle andere kosten: auteursrechten, huur zalen cinema Zed en Kinepolis, optreden openingsavond, enz…. zijn voor de organisatoren van het Holebifilmfestival.
De provincie stelt het auditorium ter beschikking voor de openingsavond op 31 oktober 2013 en voor de projectie van films op 20, 21 en 22 november 2013 die een beperkt publiek aanspreken. Met de partners van de deelnemende locaties is afgesproken dat zij de zaal en de infrastructuur ter beschikking stellen en dat zij mee promotie voeren via de lokale informatiekanalen: infoblad, website, ….

Wij hopen dat u voldoende antwoord gekregen hebt op uw vragen en zijn altijd bereid bijkomende inlichtingen te verstrekken

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

Marc Collier,
provinciegriffier