Het Vlaams Belang steunt volmondig het buurtcomit√© dat zich verzet tegen de neerplanting van 23 appartementen met ondergrondse parking in de reeds geteisterde dorpskern (St-Stefaanstraat) van Sint-Stevens-Woluwe. Wij hebben ons altijd uitgesproken voor het behoud van de historische dorpskernen en de zorgvuldige sanering en restauratie er van. Sanering die  rekening moet houden met kleinschaligheid en het behoud van het dorpskarakter. Esthetisch is het voorgestelde gebouw een onpersoonlijk wangedrocht dat bovendien zware hinder voor de omwonenden zal teweeg brengen: geen lichtinval meer, bijkomende drukte, verkeershinder en lawaai. Wij eisen in alle geval dat de plannen herzien worden. Er moet afgestapt worden van hoogbouw en men moet komen tot een project dat architectonisch in symbiose met  buurt en omgeving is. Bovendien moet er groen voorzien worden. Welzijn van de buurt moet primeren op winstbejag van enkelen. We maken ons de bedenking dat de appartementen zich zeker niet zullen richten op jonge Zaventemse gezinnen die in de gemeente willen blijven wonen. Ze vormen integendeel het object van verdere verbrusseling en verfransing. Vlabinvest heeft (nog eens) de kans gemist om de strategisch gelegen grond aan te kopen en er een Vlabinvest project van te maken.

Er zijn bezwaarschriften ingediend en het openbaar onderzoek loopt tot 10.11.20. Wij hopen dat het college van Burgemeester en Schepenen de kant zal kiezen van het volk, van de huidige bewoners en niet van de betonbaronnen en promotoren.

Wij verspreiden een pamflet met ons standpunt ter zake.

LM