Begin vorige week kregen alle inwoners van de sociale woonwijk Impeleer een brief van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting inzake de aanhoudende sluitstortproblematiek.

In deze brief dreigen ze om aan hun huurders extra kosten aan te rekenen ter compensatie voor het opruimen van het afval.

Enerzijds zal Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw op de komende gemeenteraad niet alleen de inhoud van deze brief ter sprake brengen, met name dat de sluikstortproblematiek in de sociale wijk Impeleer mede het gevolg is van nalatigheid van de Volkshuisvesting. Anderzijds zal de partij beslist ook haar ongenoegen uiten over het feit dat deze mededeling tweetalig verstuurd werd.

Het is betreurenswaardig dat deze manier van communicatie van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting het Nederlandstalig karakter van onze gemeente mee helpt ondermijnen. Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw verwacht een krachtig tegensignaal van het gemeentebestuur.