Leuvense Al Ihsaan-moskee die moslims oproept ‘vrouw tik te geven als ze zich misdraagt’ ontving sinds 2012 286.357 euro subsidies

Chris Janssens: “Minister Homans, trek onmiddellijk subsidies van Al Ihsaan in en start onderzoek naar houding tegenover vrouwen in alle betoelaagde moskeeën!”

Naar aanleiding van de berichtgeving dat de Leuvense Al Ihsaan-moskee in een op haar website gepubliceerde preek oproept om “vrouwen een lichte tik te geven” wanneer ze zich misdragen en “alle andere voorgeschreven zaken niet helpen“, vraagt Chris Janssens, Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, aan minister Homans om de erkenning van deze moskee onmiddellijk in te trekken en een onderzoek te organiseren naar de houding van de andere erkende moskeeën tegenover de vrouw.

De Al Ihsaan-moskee is inderdaad een moskee die door de Vlaamse regering werd erkend. De vorige ministers van Binnenlandse Zaken Marino Keulen en Geert Bourgeois erkenden in totaal 28 moskeeën, waaronder deze Leuvense moskee. Wanneer een moskee door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur erkend is, is de provincie verplicht de moskee te subsidiëren. Daardoor ontving Al Ihsaan de voorbije vijf jaar in totaal maar liefst 286.357 euro subsidies. In 2016 ontving Al Ihsaan 57.470 euro.

Chris Janssens: “Dat een met belastinggeld gefinancierde moskee mannelijke moslims oproept om hun vrouw tikken te geven, is absoluut onaanvaardbaar en bovendien volledig in strijd met de erkenningscriteria. Bevoegd minister Liesbeth Homans kan dit onmogelijk negeren en moet de erkenning van deze moskee dan ook onmiddellijk intrekken.”

Chris Janssens vraagt de minister bovendien om ook een onderzoek te voeren naar de houding van de andere erkende en betoelaagde moskeeën tegenover de positie van de vrouw: “De islam discrimineert vrouwen en beschouwt hen eerder als een soort van ‘bezit’ van hun moslimman of mannelijke familie. In moskeeën wordt aan vrouwen een inferieure plaats toegekend. De Vlaamse regering beweert met de erkenning en subsidiëring van moskeeën een ‘Vlaamse islam’ te willen creëren. Maar precies het tegenovergestelde gebeurt: Vlaanderen islamiseert. Vlaams belastinggeld mag niet misbruikt worden om de gelijkwaardigheid van man en vrouw te ondergraven.”

NOG DIT: DE BEWUSTE MOSKEE GENIET EEN SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT. VLAAMS BELANG IS DE ENIGE PARTIJ DIE HIER CONSEQUENT TEGENSTEMDE