Momenteel wonen er 440.556 inwoners in de 19 Vlaamse randgemeenten of een toename van bijna 37.000 op één decennium. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel die Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans naar buiten brengt. De oorzaak van de bevolkingstoename is volgens Statbel voor meer dan 90 procent te wijten aan internationale immigratie. Een recordcijfer.

Het recentste opinieonderzoek ‘De Stemming’ toonde nogmaals aan dat immigratie een belangrijke zorg blijft voor de Vlaming. Nog meer dan klimaat, staatsschuld en armoede ligt de Vlaming wakker van de aanhoudende instroom van buitenlanders en de integratieproblemen die daaruit voortvloeien.

In de Vlaamse Rand stelt dat probleem zich eens zo scherp. Op 10 jaar steeg de bevolking er met zo’n 10 procent of 36.723 bijkomende inwoners. Vlaams-Brabant blijkt dan ook ook de sterkst groeiende provincie. Volgens Vlaams Belang-parlementslid Slootmans heeft dat alles te maken met het toenemend aantal mensen dat Brussel ontvlucht en de toenemende internationale immigratiedruk. “In de loop van 2019 kwamen 25.089 personen wonen in het Brussels gewest vanuit een ander gewest, maar vetrokken er 40.811 vertrokken naar een ander gewest, met de Vlaamse Rand als geliefkoosde bestemming. Dat in combinatie met de toegenomen internationale immigratie zet de Randgemeenten onder een onhoudbare bevolkingsdruk met uitdijende problemen op het vlak van veiligheid, onderwijs en steeds schaarsere open ruimten.”

Volgens het Vlaams Belang-parlementslid zijn de cijfers alvast een onvervalste wake-upcall voor zowel de provincie Vlaams-Brabant als de minister van Vlaamse Rand, Weyts. “Indien we nu geen kordate maatregelen treffen op het vlak van woon- en immigratiebeleid wordt de Vlaamse Rand een feitelijk verlengstuk van Schaarbeek of Anderlecht”, aldus Slootmans. “Een nachtmerrie die we te alle prijze moeten voorkomen.”  Bijlage: cijfers Statbel per gemeente – 2020-2020