Artikel www.persinfo.org – 02/08/2016 door Freddy Kempeneer

LENNIK – Enkele maanden geleden opende op de Lennikse Markt een kantoor voor dienstencheques voor poets- en strijkwerk. De winkel draagt een opschrift in het Pools en dat stoort enkele leden van het Vlaams Belang.

Gemeenteraadslid Filip Rooselaers, Jurgen Van de Weyer en Vanessa Goens trokken naar het kantoor. “We juichten het toe dat er handelszaken bij komen in het centrum maar dat moet met respect voor de Vlaamse taal gebeuren”, zegt Rooselaers.

Tijdens het bezoek bleek de aanwezige bediende het Nederlands niet machtig te zijn. Ze legde uit dat er normaal een collega, die wel Nederlands spreekt, het kantoor open houdt. De bediende vertelde bovendien dat ze Nederlands aan het leren is maar het nog helemaal niet kan spreken. De conversatie met de delegatie van het Vlaams Belang was dan ook van korte duur. “We wilden haar onze leeuwenvlag schenken maar in dit geval krijgt ze hem niet”, zegt Filip Rooselaers. “Als je een tekst in een andere taal op je etalage zet, heb je geen respect voor het Nederlandstalig karakter van de gemeente. We wilden haar vragen om de Poolse tekst te vervangen door een Nederlandstalige, maar we konden haar dat niet duidelijk maken omdat ze onze taal niet spreekt.”

Filip Rooselaers stelt vast dat er op korte tijd al twee keer meldingen waren van anderstalige opschriften op handelszaken in de gemeente. “Dat was het geval met ‘Le Coin Vert’ in Eizeringen. Daar hebben ze de Franstalige tekst na ons bezoek overplakt. Maar ook in de nachtwinkel zijn er anderstalige vermeldingen.”

De leden van het Vlaams Belang vragen zich af welke rol het gemeentebestuur speelt. “Zo een problemen kan je vermijden als je de mensen, bij een bezoek aan het gemeentehuis informatie mee geeft over het Nederlandstalig karakter van de gemeente. Je kan toch verwachten dat een gemeentebestuur waakt over het Nederlandstalig karakter van de gemeente.”

We vernamen dat het kantoor de Poolse tekst etaleert om te beletten dat Poolse kandidaat-werknemers zich afgeschrikt zouden voelen omdat ze het Nederlands niet kennen.

Schepen van middenstand Yves De Muylder (CD&V) is er zich van bewust dat er te weinig gedaan wordt naar de nieuwe handelszaken. “We zijn al geruime tijd bezig met het uitwerken van handelsversterkende maatregelen. Ik ga zo vlug mogelijk een oplossing uitwerken waarbij we aan handelaars, die een uitbatingsvergunning aanvragen, de nodige informatie mee geven over het respecteren van het Vlaamse karakter van onze gemeente. Maar het gebeurt ook dat er nieuwe handelszaken zich vestigen in een pand dat eigendom is van een eigenaar die al een vergunning heeft en dan krijgen we daar op de gemeente geen melding van. Als er op de gemeente taalklachten binnen komen, wordt er wel een aangetekend schrijven verzonden met het verzoek zich in orde te stellen.”

02-08 lennik dienstencheques 2 R