Na een lange, slepende ziekte die hem de laatste jaren fysiek aftakelde overleed Marcel Van Rostenberghe op maandag 27 februari 2012. De “Celle” was een militant van het eerste uur. Hij militeerde niet alleen in de partijgeledingen maar nam deel aan alle acties van de Vlaamse Beweging. Opkomen voor, verdedigen van zijn Vlaamse, Dietse identiteit was voor Marcel vanzelfsprekend. Hij stelde er zich geen vragen bij. Doen wat gedaan moet worden was zijn leiddraad. Op Marcel kon men rekenen, ook buiten de politiek. En dit ondanks het feit dat hij het zelf niet altijd makkelijk had. Marcel vervoegt de andere kameraden die hem de laatste tijd zijn voorgegaan. Hij was een groot bewonderaar van Karel Dillen en had Karel goed gekend. Toen we Marcel een paar weken terug een laatste maal ontmoetten liet hij zijn onbegrip blijken voor de strubbelingen die de partij hebben geteisterd en riep hij op tot eenheid. “Mocht Karel dit geweten hebben …”. Laat ons de oproep van Marcel ter harte nemen.

Ludo Monballiu
Regionaal voorzitter