Franstalige publiciteit voor een activiteit in een gebouw dat eigendom is van de gemeente? In Tremelo – waar de ‘Vlaamse’ N-VA mee in de meerderheid zit, kan dat allemaal.

“Binnenkort organiseert een bedrijf uit de Brusselse gemeente Watermaal-Bosvoorde in zaal Lindebloesem een soort aankoopdag voor goud en zilver. Op zich is daar niets mis mee, ware het niet dat inwoners van Tremelo daarvoor een tweetalige uitnodiging in de brievenbus vonden” zo laat Vlaams Belang fractievoorzitter Alain Verschaeren weten.

Tremelo is een gastvrije Vlaamse gemeente, maar dat betekent niet dat gemeentelijke zalen zomaar moeten verhuurd worden voor activiteiten die in het Frans (of Engels, Duits, Russisch of Chinees) worden aangekondigd.

Het Vlaams Belang staat er op dat wanneer de gemeente Tremelo haar lokalen ter beschikking stelt van derden, de communicatie en publiciteit hierrond enkel in het Nederlands zou worden gevoerd. “Dat heeft niets met onverdraagzaamheid te maken, maar alles met respect voor de gemeente waar je te gast bent”, zegt Verschaeren. “Tremelo behoort gelukkig nog steeds niet tot het très grand Bruxelles waar sommigen van dromen.”

“We roepen het gemeentebestuur dan ook op om in het vervolg wat zorgvuldiger te zijn met het verhuren van zalen, én om de organisator in kwestie er onomwonden op te wijzen dat de voertaal in Tremelo het Nederlands is.”