Vraag van Daniel Fonteyne

Zoals de media berichten, nemen de provincies Antwerpen en Limburg zich voor de plaag van de woninginbraken gezamenlijk aan te pakken. Dat is voor onze fractie uiteraard goed nieuws.
De laatste weken en maanden is er in onze provincie en meer bepaald in het Pajottenland een ware inbrakenplaag. Het gaat zelfs zover dat de burgemeester van Herne Kris Poelaert meer inzet van de politie vraagt om deze inbrakenplaag een halt toe te roepen; hij wordt in deze vraag gesteund door zijn collega-burgemeesters uit het Pajottenland.

Daarom deze vragen:

1. Heeft de gouverneur weet van de samenwerking tussen provincies Limburg en Antwerpen?

2. Kan onze provincie nog toetreden tot deze samenwerking?
Zo ja, onder welke voorwaarden?
Zo neen, waarom niet?

Antwoorden:

De heer gouverneur dat de inbrakenplaag inderdaad een ernstig probleem is.
De politiezones op lokaal niveau en de provincie zijn er mee bezig. In de raadscommissie veiligheid is er op 29 november 2011 een uitgebreide toelichting gegeven over de problematiek.

De zaken die toen in de raadscommissie werden besproken zijn dezelfde als de onderwerpen die de provincies Antwerpen en Limburg nu samen besproken hebben. Beide provincies bespreken dit samen omdat zij onder hetzelfde parketgeneraal vallen.

Als de provincie dit gezamenlijk zou willen bespreken, dan zijn we aangewezen op Brussel en de provincie Waals-Brabant. De problematiek is echter totaal verschillend.

De aard van de maatregelen die besproken zijn in Antwerpen en Limburg zijn dezelfde als degenen die in Vlaams-Brabant al uitgewerkt zijn of ten minste onderzocht en voorbereid zijn.
De medewerkers van de gouverneur waren aanwezig op de studiedag van de provincies Limburg en Antwerpen.

De provincie volgt het nauw op.

Spreker wijst er op dat de inbrakenplaag zich niet beperkt tot het Pajottenland, maar zich ook voor doet in andere delen van de provincie. Bovendien vinden dergelijke inbrakenplagen plaats in golfbewegingen.

De provincie heeft er geen voordeel mee om meer samen te werken met Limburg en Antwerpen. In de grensgebieden met de andere provincies zijn er uiteraard al afspraken tussen de verschillende politiezones van de betrokken provincies.