Het Vlaams Belang is op vele vlakken zeer actief. In de parlementen (zie de tussenkomsten) en tussen de mensen (zie onze afgelopen armoede-campagne). Ook betreffende inhoudelijke vormingsavonden wil de partij een professionele aanpak. Afdelingen kunnen mits steun van een parlementslid en de provinciale werking een programmaonderdeel toelichten aan geïnteresseerden.

In Kortenaken kwam Brugs Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin uitleggen waarom Vlaams Belang het boerenprotest steunt. Een leefbaar landbouwleven helpt mee het Vlaanderen van de toekomst leefbaar te houden.

En in Rotselaar mocht Els Sterckx, specialiste in dierenwelzijn in het Vlaams Parlement, komen toelichten waarom alleen het Vlaams Belang een hart voor dieren heeft.

Nog meer vormingsavonden? Volg gerust deze pagina.