Het Vlaams Belang is niet verbaasd over de recente onthullingen inzake de Inter-Vilvoordse, sedert jaar en dag wijst de partij op de vriendjespolitiek en het democratisch deficit.

Omdat de verhalen over snoepreizen (onder meer naar Thailand!) , dure diners en dito sigaren volop de ronde deden in Vilvoorde, vroeg de VB-gemeenteraadsfractie reeds in 1995 een vertegenwoordiger in de raad van bestuur. Dat wordt echter tot op vandaag geweigerd door de monstercoalitie van CD&V-NVA-VLD-SPA. En dat is nu precies het probleem: als er geen oppositie wordt toegelaten, vervalt men in een ons-kent-ons-mentaliteit. Die leidt er toe dat de politiek benoemde bestuurders steevast de potjes gedekt houden wanneer vragen worden gesteld over het misbruik van gelden of het aanwenden van middelen en personeel voor particuliere doeleinden.

Jean-Luc Dehaene was indertijd aandeelhouder van de IV èn burgemeester, zijn opvolger Marc Van Asch was een tijdlang burgemeester èn voorzitter van de raad van bestuur van de IV. Ook die cumuls moesten wel leiden naar ongezonde praktijken. Pas na diverse interpellaties van het Vlaams Belang gaf Van Asch de fakkel door aan meester Annelies Simoens, maar die werd zoals bekend geliquideerd toen zij niet medeplichtig wou zijn aan de wantoestanden.

Het Vlaams Belang zal de meerderheid met de neus op de feiten drukken tijdens de komende gemeenteraad.

Filip De Man
Gemeenteraadslid Vilvoorde