Op de eerstkomende gemeenteraad in Diest zal ons gemeenteraadslid Linda Wouters een interpellatie houden over steunmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis. U kan de tussenkomst hieronder integraal terugvinden. Mededelingen over het resultaat volgen in een volgend berichtje.


Diest, 15 juni 2020.
Verzoek tot agendering van de interpellatie “Maatregelen ter ondersteuning van lokale handelaars en ondernemers in deze Coronacrisis” op de gemeenteraad van 29 juni 2020.


Geachte Burgemeester, geachte Schepenen,


Handelaars en ondernemers worden zwaar getroffen door de maatregelen genomen in verband met de coronacrisis. Velen zitten op de rand van hun financiële kunnen of organisatorische mogelijkheden .

De federale en Vlaamse overheid steunen de ondernemers en handelaars met verschillende maatregelen.
Ook de inwoners kunnen hun steentje bijdragen door zoveel mogelijk lokaal te winkelen en te verbruiken.
Maar ook het stadsbestuur kan een bepalende factor zijn in het al dan niet overleven van heel wat van onze zelfstandige ondernemers.
De bedoeling moet zijn om van Diest en deelgemeentes terug een bruisende stad met een actief verenigingsleven te maken.


Maar om deze crisis te overleven is het noodzakelijk dat we ze als stadbestuur ook een serieus duwtje in de rug geven.
We willen ons in deze korte interpellatie dan ook toespitsten op één belangrijk deelaspect voor de Diestse horeca nl. de vrijstelling van de financiële lasten bij het in gebruik nemen van het openbaar domein.
Het toestaan van de uitbreiding van de terrassen voor de horeca is een goed begin, maar er dient volgens Vlaams Belang meer te worden gedaan.
Daarom hadden wij van het Schepencollege graag gefundeerde antwoorden bekomen op volgende vragen en standpunten :
Is het schepencollege bereid :

  1. De belasting op het plaatsen van een terras op openbaar domein voor het jaar 2020, zoals deze haast unaniem werd gestemd op de gemeenteraad van 16 december 2019, niet op te leggen of aan te rekenen ?
  2. De belasting op seizoenskraampjes niet aan te rekenen voor het jaar 2020 ?
  3. De belasting voor een standplaats voor de markt niet aan te rekenen van 12/03/2020 tot en met
    31/05/2020 ?