“De communautaire kloof is ook een onderwijskloof. De Franstaligen lagen bij de recentste PISA-resultaten al zeer sterk achter op Vlaanderen, cadeautjes als deze zullen deze achterstand enkel uitdiepen. Beseft de Franstalige Gemeenschap niet dat ze met zulke maatregelen het leerpotentieel en de jobkansen van hun eigen kinderen ondermijnt?”

En ook dit:

“Men kan ernaar streven om de scholen in Vlaanderen en Wallonië samen te openen. Maar wij moeten onze beslissing in eerste instantie nemen in het belang van onze eigen mensen. Ook in Duitsland nemen de deelstaten ter zake trouwens elk hun eigen beslissingen.”

Meer op: https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderi…/…/1384343

En op de Facebookpagina van Jan: https://www.facebook.com/janlaeremansvb/