Om de oude industriezone onder het viaduct van Vilvoorde nieuw leven in te blazen werd in 2004 het idee voor Uplace gelanceerd. Na een jarenlange procedureslag vanwege de verwachte onredelijke concurrentie en verkeershinder, maakt Uplace nu plaats voor Broeklin, een circulaire werkwinkelwijk, waar opleiding, productie, consumptie en hernieuwbare energie samenkomen. Lees het volledige VRT.NWS-verslag hier verder.

Kortom, de socialistische burgemeesters van Vilvoorde en Leuven zijn tegen, de betrokken N-VA-burgemeesters zijn voor dit project. De vraag die Vlaams Parlementslid Jan Laeremans eerstdaags zal stellen aan de bevoegde minister kan u hieronder terugvinden;

Op donderdag 28 januari liep het openbaar onderzoek af rond het Broeklin-project in Machelen, de opvolger van Uplace. Blijkbaar werden er op de valreep nog bezwaren ingediend door de steden Leuven en Vilvoorde. Wat Vilvoorde betreft, is er vooral bekommernis omtrent de verkeersproblematiek. Burgemeester Bonte gewaagt zelfs van een dreigend verkeersinfarct dat de hele Noordrand dreigt onbereikbaar te maken.

Hij vindt onder meer dat Broeklin de overcapaciteit aan parkeerplaatsen die er nu tijdelijk voorzien zijn zou moeten schrappen en eist dat de Vlaamse overheid engagementen zou nakomen voor investeringen in mobiliteit. Het gaat dan wellicht over aanleggen en afwerken van fietssnelwegen, de fietsersbrug over het kanaal, het knelpunt aan de rotonde De Vuist en de eventuele tunnel onder het station van Vilvoorde voor de sneltrambus.

Hoe reageert de minister op de kritiek op het project vanuit mobiliteitsoogpunt? Is het scenario van een dreigend verkeersinfarct dat de burgemeester van Vilvoorde schetst realistisch? Graag zou ik van de minister willen horen welke engagementen Vlaanderen is aangegaan tegenover Vilvoorde en omgeving, wat de kostprijs daarvan is en welke timing er momenteel voorligt, met de opening van Broeklin als ijkmaat.