Lees en bekijk hier de RobTV-reportage: Petitie van oppositiepartij Vlaams Belang in Tienen tegen mobiliteitsplan heeft al zeker 500 handtekeningen: “Wij vragen: Luister naar de bevolking”

HIERBIJ DE PETITIE

Petitie in verband met het bereikbaarheidsplan van de stad Tienen.

Indiener:  Joël Dereze, fractievoorzitter en gemeenteraadslid, Vlaams Belang Tienen, wonende te 3300 Tienen, Ark van Noëstraat 30, geboren op 15-10-1956.

Geadresseerden: Mevrouw Katrien Partyka, burgemeester van de stad Tienen, en mevrouw Liesbeth Vanderlook, schepen mobiliteit van de stad Tienen

Onderwerp van de petitie: Aanvraag tot aanpassing van de tekst van het bereikbaarheidsplan, met als prioriteit het schrappen van de paragaaf betreffende de Daenebroekstraat, in casu het plan om de voertuigen van De Lijn langs deze straat om te leiden. In de Gemeenteraad van 30-03-2023 werd door betrokken schepen aangehaald dat dit vooralsnog een proefproject zou zijn. Wij vragen deze paragraaf uit het bereikbaarheidsplan te schrappen, zolang er geen definitief uitsluitsel is over het al dan niet omleiden van de voertuigen van De Lijn via de Daenebroekstraat.

Als tweede opmerking vragen de bewoners van Veldbornestraat, Waaiberg, Alexianenweg, St-Martinusstraat, en andere, kortom alle straten of wegen die eenrichtingsverkeer worden, of er duidelijkheid kan zijn over de parkeermogelijkheden, die op allerhande plaatsen zullen verdwijnen, en/of minder worden, en of de maatregelen kunnen worden genotuleerd in het bereikbaarheidsplan, of ander officieel document.

De bevolking uit de omgeving Bostsestraat, Kleine Bergstraat, Torsinplaats, en omgevende straten, kunnen zich ook niet vinden in het bereikbaarheidsplan, en vragen ook een herziening.

Opgemaakt te Tienen, 16-04-2023,

Voor de fractie van het Vlaams Belang,

Joël Dereze

Fractievoorzitter Vlaams Belang Tienen