Op 30.12.16 had in de St-Brixiuskerk te Meise de goed bijgewoonde uitvaartplechtigheid plaats van onze militant Jozef Wouters die op 64-jarige leeftijd overleed. Zeer mooie dienst met aangrijpende getuigenissen van zijn echtgenote en vrienden.

Jef was een militant van het eerste uur die mee aan de wieg stond van afdeling Meise. Hij was van in zijn jeugd actief en was lid geweest van de Blauwvoetvendels, VMO en DSB. Rechtlijnigheid, bescheidenheid en trouw kenmerkten zijn leven.

Jef, wij vergeten u niet!