Franstalige elementen die criminele feiten plegen in St-Pieters-Leeuw, Asse, Zaventem, Dilbeek, Vilvoorde of andere Vlaams-Brabantse gemeenten kunnen nog altijd van Franstalige rechtspleging genieten. En of ze daar gebruik van maken!! De Franstalige Brusselse rechtbanken treden immers veel lakser op en hebben een andere visie op het vervolgings- en strafbeleid dan de Nederlandstalige rechtbanken. De Franstalige magistraten tonen dat ook ostentatief aan en gaan ter zake zelfs een zekere “concurrentiestrijd” met de Nederlandstalige collega’s  aan . Het is in veel gevallen wraakroepend te moeten vaststellen dat bv. jongeren die een vrij zwaar crimineel feit plegen te Asse of St-Pieters-Leeuw, ’s anderendaags reeds vrij en glunderend rondlopen in de gemeente. Dit tot frustratie van het lokale politiekorps en de bevolking. De veel mildere maatregelen en straffen in de Franstalige rechtbank creëren een aanzuigeffect; Halle-Vilvoorde wordt door de criminelen als een ideaal “werkgebied” beschouwd. Ze moeten gewoon de Franse taalrol aanvragen en zij weten dat ze gegarandeerd een “begripvolle” behandeling zullen genieten door Franstalige rechters die eerder “straathoekwerkers” zijn.

Hoe kan dit? vraagt de bevolking zich meer en meer af en het verzet groeit. Terwijl de administratieve splitsing van BHV in 2012 werd doorgevoerd, werd er op juridisch vlak niet geraakt aan het gerechtelijk arrondissement Brussel. Dit bestaat nu enerzijds uit een tweetalig parket dat bevoegd is voor de 19 Brusselse gemeenten, anderzijds uit een Nederlandstalig parket dat bevoegd is voor de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde. Dit laatste parket wordt uiteraard geleid door een Nederlandstalige procureur (Ine Van Wymersch). MAAR er worden Franstalige Brusselse magistraten gedetacheerd naar vermeld parket om de dossiers  van de Franstaligen te behandelen. Die dossiers komen uiteindelijk terecht bij Franstalige Brusselse rechters van de correctionele rechtbank. Er bestaat dus een “faciliteitenregeling” op juridisch vlak.

Een breed Vlaams front eist een volwaardig gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde dat volledig los en autonoom van het gerechtelijk arrondissement Brussel kan optreden. En dat de Franstalige criminelen dus volgens onze normen zal berechten. De Vlaams-Brabantse provincieraad stemde ter zake een motie, het Toekomstforum van de Brabantse burgemeesters en hun gemeenteraden  steunen ook de eis, de Vlaamse partijen eveneens.  Het VB voerde er actie voor; in de vorige legislatuur interpelleerde Barbara Pas minister Geens er over. De huidige situatie is in 2012 echter dubbel “vergrendeld” zodat het praktisch onmogelijk is om de zaak binnen de huidige staatsstructuur te veranderen: er is immers het akkoord nodig van 2/3 van de Franstalige parlementsleden.

Toch was er hoop. Bij het zoeken naar een formule voor de regeringsvorming was er tussen de Vlaamse partijen en de PS een akkoord om naar een oplossing te streven. In het Vivaldi regeerakkoord is vermeld streven geschrapt. Wellicht onder druk van de super unitaristische partijen MR en Ecolo-Groen. Maar dus ook met medeweten van Vooruit, Open VLD en CD&V. De afgang van de CD&V in deze is totaal. Zij waren “de” partij die er voor ging zorgen dat de staatshervorming binnen Vivaldi te berde gebracht werd… Van de CD&V mag men natuurlijk niet meer verwachten. Het VB zal de verdere splitsing van het gerechtelijk arrondissement in alle geval opnieuw op de politieke agenda plaatsen. Ons parlementslid Katleen Bury zal Van Quickenborne eerstdaags alvast het vuur aan de schenen leggen in het federaal parlement.

LM