In de politiezone Pajottenland is er een groot tekort aan politiemensen. Op dit moment telt de zone 9 voltijdse politie-inspecteurs, terwijl er 22 voltijdse krachten nodig zijn.

Een gevolg is dat er niet voldoende politiemensen zijn om in te zetten aan scholen en op evenementen. Een concreet voorbeeld hiervan is de recente schrapping van een deel van het parcours van de triatlonwedstrijd Challenge Geraardsbergen op het grondgebied van Galmaarden en Herne omwille van het tekort aan manschappen…

Eind 2022 richtten maar liefst dertien korpschefs van de politiezones van het arrondissement Halle-Vilvoorde een open brief met actieplan aan minister Verlinden stellende dat  het basispolitiewerk erg onder druk staat en dat het steeds moeilijker is om de veiligheid te kunnen garanderen. Volgens hen worden zij al jaren geconfronteerd met de afname van personeelscapaciteit en is het dagelijks puzzelen om met het personeelstekort hun werk gedaan te krijgen. De meeste problemen situeren zich op operationeel vlak met name in tekorten in interventiediensten, in wijkwerking, bij de lokale recherche en hier en daar bij de verkeersdiensten.

“Blijkbaar kwam er tot op vandaag niet veel in huis van de opvolging van de noodkreet van de verschillende korpschefs en het actieplan”, stelt Kamerlid Katleen Bury uit Lennik. “Ik zal hierover dan ook de minister ondervragen. Er dreigen immers nog meer taken afgebouwd te moeten worden waardoor de reguliere werking in het gedrang komt en preventieve taken dienen afgebouwd te worden. Dit kan niet de bedoeling zijn.”

Ontwerpvraag aan Verlinden

Waarde mevrouw de minister, in de politiezone Pajottenland is er een groot tekort aan politiemensen. Op dit moment telt de zone 9 voltijdse politie-inspecteurs, terwijl er 22 voltijdse krachten nodig zijn. Een gevolg is dat er niet voldoende politiemensen zijn om in te zetten aan scholen en op evenementen. Een concreet voorbeeld hiervan is de recente schrapping van een deel van het parcours van de triatlonwedstrijd Challenge Geraardsbergen op het grondgebied van Galmaarden en Herne omwille van het tekort aan manschappen…

Eind 2022 richtten maar liefst dertien korpschefs van de politiezones van het arrondissement Halle-Vilvoorde een open brief aan U stellende dat  “het basispolitiewerk erg onder druk staat en dat het steeds moeilijker is om de veiligheid te kunnen garanderen.” In deze open brief werden er een aantal actiepunten aan U voorgelegd.

Ik had hierover de volgende vragen :

  1. Wat is de stand van zaken van het verzoek van de dertien korpschefs ? Werden de actiepunten concreet onder handen genomen? Wat is het resultaat?
  2. Op welke manier kan volgens U tegemoet gekomen worden aan het enorme personeelstekort van de politiezone Pajottenland ? Wat zijn de maatregelen die u reeds concreet hebt genomen of die U nog concreet zal nemen op korte termijn?