In het voorlaatste nummer van de provinciekrant “De Vlaamse Brabander” namen de zes gedeputeerden zomaar eventjes vijf bladzijden om zichzelf en hun realisaties in het zonnetje te zetten. Wij dienden daartegen klacht in bij de Vlaamse minister voor Binnenlandse aangelegenheden, Geert Bourgeois. Zoiets druist immers regelrecht in tegen zijn omzendbrief, waarin duidelijk staat dat alle gemeenten en provincies in een verkiezingsjaar niet op een systematische wijze hun verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode op een rijtje mogen plaatsen.

En wat zegt de N-VA-minister nu? Tja, dit artikel kadert in een jaarlijkse “publiekscampagne”, zo’n artikel verschijnt niet enkel dit jaar. Mijn voorganger (Keulen, Open VLD) heeft dat al eerder gezegd, dus neem ik geen verdere maatregelen.

Zijn omzendbrief is dus maar om te lachen: wie elk jaar zondigt, mag dat in een verkiezingsjaar ook doen. N-VA = Niets Veranderen Alstublieft! (lees: want als wij in de deputatie zitten mogen we dat ook doen!)