Onderstaande brief en illustraties werden overgemaakt aan “Kind en Gezin”. Het Vlaams Belang verwacht spoedig een ernstige reactie.

Geachte,

Er zijn reeds meermaals klachten geweest over het taalgebruik in het kinderdagverblijf “Petit Prince” (zie foto), Mechelsesteenweg 151, te 1933 Sterrebeek. Het betreft een door “Kind en Gezin” erkend en gesubsidieerd kinderdagverblijf. Die wantoestanden worden nog maar eens geïllustreerd door het feit dat de directie zich actueel in een mededeling die aan de ingangsdeur is bevestigd, eentalig in het Frans tot het publiek richt (zie foto). De “zorginspectie” zou hierover minstens een vraag mogen stellen. Het feit dat een directie- of personeelslid van “Petit Prince” de “zorginspectie” in het Nederlands kan te woord staan betekent nog niet dat de instelling voldoet aan de taalvereisten die de Vlaamse regering in het “kinderopvangdecreet” heeft vastgelegd. Men zou ter zake kritischer moeten optreden. De eentalig Franse aankondiging toont aan de directie van “Petit Prince” zich niet bekommerd om de “regularisatieperiode” voor niet conforme kinderdagverblijven in de “rand” die in maart 2017 ten einde loopt.

Het zal u niet onbekend zijn dat “Petit Prince” tot het net “crèches de Belgique” behoort. Dat net omschrijft zichzelf als “un réseau de 15 crèches à Bruxelles et sa périphérie”. Het Vlaamse Sterrebeek beschouwd als “banlieue de Bruxelles” dus…. Op de website van “Kind en Gezin”, rubriek “opvang zoeken” vermeld u bij “Petit Prince”: website niet opgegeven. Hopelijk is het u duidelijk waarom ze hun website niet opgeven: die bestaat namelijk enkel in het Frans.

Vlaamse ouders doen ook hun beklag over de taaltoestanden in “Les Petits Belous” (zie foto), Zavelstraat 14, 1933 Sterrebeek, eveneens erkend en gesubsidieerd door “Kind en Gezin”. Daar zou bovendien de fysieke veiligheid van de kinderen gevaar lopen.

Het is kafkaiaans en onverdedigbaar dat de Vlaamse belastingbetaler blijft betalen voor instellingen die een “culturele apartheid” verdedigen. Alle kinderen, ongeacht hun nationaliteit of taalregime van hun ouders, hebben recht op degelijke opvang in Vlaanderen. Degelijke opvang betekent echter dat ze -met respect voor de taal en cultuur van hun ouders- voorbereid worden op integratie in de Vlaamse maatschappij. Kinderopvangcentra die het tegendeel beogen zijn a-sociaal en beperken de toekomstmogelijkheden van de kinderen die hun worden toevertrouwd.

Hoogachtend,

Ludo Monballiu

IMG_0170

IMG_0171

IMG_0173