“Indien er geen radicale koerswijziging komt, wordt onze Vlaamse Rand binnenkort ‘Le banlieue de Bruxelles”. Er is dringend nood aan een ‘eigen volk eerst-beleid in de sociale huisvesting, een absoluut voorrangsbeleid voor Nederlandstalige leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs en een vestigingsstop voor anderstalige nieuwkomers. Alleen zo houden we onze prachtige streek groen en Vlaams. Lees hier verder.