*Ja, ze zijn er. Een eerste groep van 35 asielzoekers, de voorhoede van nog zo‘n 357 anderen, is aangekomen.  Zelden was er in een gemeente zo ’n grote eensgezindheid om de inplanting van een asielcentrum te verwerpen. Van oppositie over gemeenteraad tot burgemeester. Wij voerden actie. Niet “racisme”, niet het totaal verwerpen van opvang “tout court”, leidt tot massaal verzet, maar de bekommernis voor het behoud van de veiligheid in de gemeente en daaruit voortvloeiend het welzijn van alle burgers. Met zekerheid -andere voorbeelden in acht nemend- kan gesteld worden dat het asielcentrum het risico op onveiligheid verhoogt.

*Samengaand met het vorige is er natuurlijk ook het “gevangenisdorp” Haren dat normaal in oktober de eerste “gasten” zal ontvangen. En dat zullen er 1 190 worden, gevestigd op het terrein van 15 ha. waar we natuurlijk liever een park hadden zien ontstaan. De grootste gevangenis van België ligt aangeschurkt tegen onze gemeente. De ontsluitingsweg loopt over Diegem en sommige delen liggen op ons grondgebied. Reden voor ongerustheid, zo ’n megacomplex trekt negatieve energie en elementen aan.

*We kunnen bijkomende overlast veroorzaakt door asielcentrum en megagevangenis er echt niet meer “bijnemen” in onze gemeente. We zijn “verzadigd”. Bijna dagelijks meldt de pers criminele feiten: man met traangas bespoten en beroofd, containers in brand gestoken, inbraak in wagens, vandalisme en brandstichting in de Chiro lokalen, joyriding met een bulldozer met zware schade als gevolg, handtas afgerukt bij dame, elektrische fietsen georganiseerd gestolen…. We moeten ons realiseren dat wat de pers bereikt een fractie is van de gepleegde feiten. Erger nog, dat een groot deel van gepleegde feiten niet meer bij de politie aangegeven wordt. Er is bij sommigen een gevaarlijke vorm van berusting opgetreden: ik verlies tijd en mijn klacht levert toch niets op. Begrijpelijke maar niet juiste reactie: zo geeft men de criminelen vrij spel. WIJ MOETEN WEERBAAR EN ALERT BLIJVEN!

Onze gemeenschappelijke grens met Brussel en de overtalrijke wegen die onze gemeente doorkruisen en naar alle richtingen leiden, maken dat Machelen-Diegem een geliefkoosd oord voor misdadigers aller aard is. Uitwijkmogelijkheden na een actie genoeg; opgaan in de anonimiteit van de grootstad geen probleem.

De federale overheid moet zich realiseren dat een gemeente als Machelen-Diegem niet te vergelijken valt met gemeentes met hetzelfde inwonersaantal uit het ”binnenland”. De problematiek is hier gans anders; de noden liggen hoger. Het politiekader moet daarom dringend uitgebreid worden. De interne werking van onze politiediensten moet nog verbeterd worden, zoals in het zonaal veiligheidsplan voorzien. De burger kan ook helpen door zich bv. in te schakelen in het Buurt Informatie Netwerk (BIN): machelen@binmail.com of diegem@binmail.com. En hij kan beveiligingsadvies krijgen, beroep doen op het afwezigheidstoezicht, deelnemen aan informatiesessies van de preventiecel, enz. Verenigd en gezamenlijk moeten we er naar streven de criminaliteit een halt toe te roepen en de veiligheid in onze gemeente te verhogen.