De kostprijs voor medische hulp aan illegalen bereikte in 2018 (laatste jaar met volledige cijfers) een recordhoogte: 70.000.000 euro. De wet die de Kamer in maart 2018 stemde om de controle op de misbruiken bij de medische hulp aan illegalen beter te controleren blijkt een lachertje te zijn – net zoals het Vlaams Belang toen reeds voorspelde.

De kostprijs van de medische hulp aan illegalen zit al jaren in de lift. In 2016 ging het om 51 miljoen euro, in 2017 was dat bedrag reeds opgelopen tot 62.5 miljoen euro, en voor 2018 bedroeg de rekening maar liefst 69.4 miljoen euro.  “Het wordt tijd dat de misbruiken een halt worden toegeroepen, én dat medische hulp aan illegalen gekoppeld wordt aan een effectief uitwijzingsbeleid”, zo stelt Vlaams Belang Kamerlid Dries Van Langenhove. “Wie hier illegaal verblijft en dringende hulp nodig heeft moet die kunnen krijgen, maar moet na de behandeling ook het land verlaten.”

Voornamelijk in het Brussels Gewest blijven de OCMW’s wel bijzonder kwistig met belastinggeld strooien, zo blijkt uit de cijfers die Van Langenhove verzamelde.  Maar liefst 43 miljoen euro werd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaald. Ook de gemiddelde kostprijs per behandelde persoon ligt in Brussel een heel pak hoger: 4.900 euro, tegenover 2.900 euro in de rest van het land.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat men – zeker in Brussel – het begrip ‘dringende medische hulp’ wel bijzonder ruim opvat. Het Vlaams Belang zal zowel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers als in de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hierover de nodige vragen stellen.

Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement