De laatste maanden werden Machelen-Diegem en ook buurgemeenten Zaventem en Vilvoorde geteisterd door bezettingen van diverse gebouwen, uitgevoerd door krakers van allerlei slag… Toppunt is nu wel de bezetting van het PWC gebouw te St-Stevens-Woluwe, een leegstaand mastodontisch kantoorgebouw met een capaciteit van meer dan 1 000 personen. De krakers zorgen voor overlast in de buurt; de politie mag niet optreden zolang er zich geen incidenten voordoen. Wij ageerden tegen de bezetting en kregen bijval van de bevolking. De pers besteedde ruim aandacht aan de zaak. De eigenaar van het gebouw legde intussen klacht neer bij de vrederechter en deze besloot dat de krakers het pand op 09.12.22 moeten verlaten. Er werden ter zake in en rond het gebouw affiches aangebracht.

Wij kijken die dag met “vreugde” maar ook angst tegemoet. De actie van de politie zal zich normalerwijze beperken tot het “op straat zetten”, “uitzetten” van de 400 krakers. Vanaf dat ogenblik doen ze wat ze willen. Het is evident dat een deel van hen bijzijnde panden op andere locaties -ook in Machelen-Diegem- zal opzoeken. Alertheid is in het weekeinde van de 9de geboden. Op onze vraag/eis om de wegtrekkende groepen te laten begeleiden door de federale politie tot ze ver genoeg buiten onze gemeenten zijn, zal niet worden ingegaan.

Hier volgend onze persmededeling van 30.11.22:

Zaventem bezet

De bezetting van het leegstaand PWC gebouw, op het Woluwedal 18, Sint-Stevens-Woluwe, neemt ongeziene vormen aan. Vannacht en vanmorgen zijn nog tientallen personen toegekomen en hebben zich in het gebouw gevestigd. Het aantal van 400 bezetters moet ruim overschreden zijn. De ganse nacht was het gebouw verlicht wat er op wijst dat de bezetters dus over elektriciteit beschikken. Het gebouw kan makkelijk 1 000 en meer personen herbergen. Er worden voedingsmiddelen en objecten als slaapzakken, stoelen, vuurtjes e.a. aangevoerd wat de intentie op een langer verblijf bevestigt.

Het Vlaams Belang klaagt het gebrek aan eerlijkheid en transparantie van het gemeentebestuur en de dienst “Integrale Veiligheid” aan wat communicatie over de samenstelling en intenties van de bezetters betreft. Het zou gaan over Moldavische en Oekraïense  “vluchtelingen”. Die uitleg werd ook al verschaft bij de bezetting van de gemeenteschool van Sint-Stevens-Woluwe, een paar weken geleden. Met het bewust gebruik van de term “vluchtelingen” tracht men begrip en medeleven op te wekken en de burger een rad voor de ogen te draaien. Maar men moet ziende blind zijn om de tientallen wagens -meestal van recent bouwjaar- die zich op de parking van het gebouw bevinden, niet op te merken. En te negeren dat veel van die wagens een buitenlandse nummerplaat hebben: Franse, Britse, Nederlandse, Poolse e.a. Vermelde diensten zijn wellicht bevreesd om zich ter plaatse te begeven.

De ongerustheid bij de bevolking neemt toe. Ze wil zekerheid. De bezetters komen in de belendende appartementsgebouwen vragen of ze de wasinstallatie mogen gebruiken e.d. Het Vlaams Belang heeft er reeds voor gewaarschuwd dat de gemeenten Zaventem en Machelen-Diegem attractiepolen voor thuislozen en gelukszoekers dreigen te worden. Dit door de grote leegstand van woningen en bedrijfsgebouwen. De feiten bewijzen ons gelijk. Een efficiënte inventarisering van de leegstand met daaraan gekoppeld geregelde politiecontroles zou al een stap in de goede richting zijn. Van de eigenaars van leegstaande panden mag gevraagd worden dat zij voor degelijke afsluiting zorgen en zelf ook geregeld controles uitvoeren. Onze brandweer kan advies ter zake verlenen. Bij vertrek moet de verplaatsing van de groep politioneel opgevolgd worden, zodat ze zich geen nieuwe verblijfplaats “toe eigenen”.