Op youtube is een filmpje opgedoken waarin een gesprek wordt weergegeven tussen een dertienjarig meisje met een van de medewerkers van onze gouverneur. Het meisje moet voor school een werkje maken en wil weten wat de drie belangrijkste taken van de provincie zijn. De dame aan de andere kant van de lijn slaagt er evenwel niet in om het kind te helpen en staat zelf met haar mond vol tanden. LDD maakt hier natuurlijk dankbaar gebruik van in haar campagne om de provincies af te schaffen en blanco te stemmen.

http://www.youtube.com/watch?v=i5gqltMPhDk; ook aan bod gekomen in Villa Vanthilt.

Het Vlaams Belang is niet zo simplistisch als LDD in zijn standpunt tegenover de provincies, maar vindt toch dat de tegenstanders hier een punt hebben.

De medewerkster van de gouverneur verwees het kind ook door naar de website van de provincie, waar inderdaad een promotieboodschap van de VVP te vinden is i.v.m. de provincies, maar die blijft nog veel te hoog gegrepen voor kinderen van die leeftijd.

Ik kom tot mijn vragen

1) Waarom plaatst men in de aanloop naar de verkiezingen geen eenvoudiger boodschap op de webstek, aangepast aan het niveau van enerzijds de lagere school en anderzijds van het middelbaar? Men weet toch dat hier aandacht aan besteed zal worden in de scholen – voor één keer in de zes jaar?
2) Heeft de deputatie aan de scholen in de provincie een uitnodiging gestuurd om het provinciehuis te bezoeken in september/oktober? Zo neen, waarom niet?
3) Heeft de deputatie aan een ambtenaar de opdracht gegeven om de communicatie rond de provincieraadsverkiezingen te coördineren, zodat niet alleen leerlingen maar ook burgers met vragen goed kunnen opgevangen worden? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Volgens de gouverneur heeft LDD de zaken gemanipuleerd: dat 13jarig meisje dat zogenaamd een schoolwerk moest maken belde naar het secretariaat van de gouverneur in de maand juli, dus zeker niet voor school.
Gedeputeerde Olbrechts stelde dat alle scholen het tijdschrift “slim” toegestuurd gekregen hebben en dat daarin de uitnodiging stond om het provinciehuis te bezoeken.
Afgelopen jaar bezochten meer dan 1000 leerlingen het provinciehuis.

Toch blijf ik vinden dat de informatie op de webstek niet meteen geschikt is voor scholieren die iets moeten opzoeken en dat men daar – zeker in deze periode – een aangepaste banner had kunnen plaatsen.

Persreacties

Gouverneur boos om telefoontje 13-jarige (NB)
De Vlaams-Brabantse gouverneurLodewijk De Witte heeft zich dinsdag tijdens de provincieraad boos gemaakt om een geluidsopname op YouTube van een 13-jarig meisje dat een gesprek voert met een van zijn secretariaatsmedewerkers. Die kon daarin niet antwoorden op de vraag naar de drie belangrijkste provinciale bevoegdheden. De partij LDD van Jean-Marie Dedecker maakt gebruik van de opname in haar campagne om de provincies af te schaffen. De opname was ook te horen inVilla Vanthilt. Volgens De Witte was het telefoontje ‘duidelijk opgezet spel’ om bepaalde uitspraken uit te lokken, in plaats van hierover een open debat te voeren.

Uiteraard heeft het nieuwsblad de naam van de vraagsteller zorgvuldig weggelaten …